Agersnegle: Den ultimative guide

Agersneglen

Agersneglen anses for en invasiv art, som den frygtede dræbersnegl. Den betragtes som et skadedyr, da den angriber køkkenhaver og afgrøder. Agersneglen spiser både prydplanter og afgrøder, især om efteråret, hvor man kan forvente en stigende bestand. Her kan du læse mere om sneglebekæmpelse.

 

Oversigt:

 1. Kort om agersnegle
 2. Hvordan spredes agersneglen?
 3. Forebyggende foranstaltninger
 4. Bekæmpelse af agersnegle
 5. Indsamling og aflivning
 6. Flere fakta om agersnegle

 

Kort om agersnegle

Agersneglener væsentlig mindre end dræbersneglen. Agersneglen bliver kun 2-6 cm, og er som regel let at genkende på den lysegrå eller mørkegrå farve.

Agersneglen er udbredt i hele Danmark, og bestanden stiger ofte om efteråret. Den anses også som en af de mest almindelige snegle. Agersneglen trives bedst omkring vand og på fugtige steder. Særligt kål og forskellige salater står højt på menuen.

 

Hvordan spredes agersneglen?

Agersneglen spreder sig enten ved egen kraft, eller ved at sneglens æg ligger skjult i fx planter, som flyttes til et nyt sted. Man skal derfor altid være meget på vagt med nye planter og undersøge dem, så der ikke følger uønskede snegleæg med. Æggene er nemme at genkende, da de er mælkehvide og ligger i små klumper.

Agersnegl

Billede: Agersnegl, Deroceras reticulatum [© AfroBrazilian, CC-BY-SA-3.0]

Forebyggende foranstaltninger

Der er flere muligheder for at lave naturlige forhindringer.

Kontrollér nye planter

 • Udskift jorden og vask nyindkøbte planter, hvis der er en risiko for snegleæg.
 • Skyl hvis muligt hele rodsystemet på nye planter for at fjerne eventuelle snegleæg.

Skab orden i haven

 • Fjern bladbunker, frugt og andet, som kan udgøre et skjulested eller føde til sneglene.
 • Undgå tildækning af køkkenhaven, da dette kan give sneglene et beskyttet miljø.
 • Snegleæg overvinter gerne i de huller, der opstår ved efterårsgravningen. Her ligger de beskyttet af jordens varme. Udsæt derfor gravningen, til æglægningen er ophørt.

Kompost

 • Opsæt forhindringer omkring komposten eller brug kompost med låg, så sneglene ikke kan komme ind til komposten.
 • Vælg gerne varmkompost, da varmen dræber snegleæggene.

Vanding

 • Vand græsplæner og planter sparsomt, sneglene er bløddyr, som har svært ved at overleve i tørre miljøer.
 • Vanding bør ske om morgenen, da aftenvanding giver sneglene, som er nataktive, rigtig gode betingelser.

Skab naturlige forhindringer

 • Sneglene bryder sig ikke om at glide hen over ru eller kantede overflader.
 • Åben jord omkring planter kan også udgøre en forhindring. Kalk og savsmuld, der lægges i et bredt lag, fungerer også som en effektiv barriere, man skal dog være opmærksom på, at planterne kan tage skade.
 • Vær opmærksom på, at visse forhindringer (fx aske eller stenmel) skylles væk af regnen, og derfor skal fornys løbende.

 

Bekæmpelse af dræbersnegle

Vi anbefaler følgende bekæmpelse:

 1. Forhindringer: En forhindring med fx kobbertape på krukker og højbede, giver effektiv beskyttelse Professionelle produkter kan blive dyrt, hvis man vil afskærme store områder, derfor kan man med fordel enten anvende kalk, aske eller savsmuld, dog bør man være opmærksom på, om planterne tager skade.
 2. Sneglemidler: Agersneglen kan bekæmpes med fx jernfosfat, (Ferramol) som ikke påvirker andre dyr.
 3. Nematoder: En ny metode til naturlig og effektiv bekæmpelse af agersnegle. Nematoder er mikroskopiske orme, der inficerer og dræber sneglene, uden at skade andre organismer. Se fx Nemaslug.
 4. Bemærk: Der findes flere produkter, som kan optimere sneglebekæmpelsen, fx sneglefælder eller foderskåle, som får sneglemidlet til at række længere. Indsamling, i fx en plastikpose, er også en effektiv metode til at reducere antallet af sneglene. Snegle samler sig så der, og det bliver nemmere at samle dem op.

Tip: Bekæmp sneglene i fugtigt vejr eller om aftenen, når duggen er faldet. Så er der større chance for, at sneglene er fremme. Sneglene skal helst samles, inden de bliver rigtig store og begynder at lægge æg.


Yderligere foranstaltninger, der kan optimere sneglebekæmpelsen:

 1. Tag sneglene i opløbet ved at luge ofte og sørge for områder med åben jord. Dette gør det sværere for sneglene at bevæge sig rundt.
 2. Undlad flisbunddække eller udlægning af halm, hvis der er snegle i haven.
 3. Fortæl dine naboer det, hvis du har snegle, så de også kan være opmærksomme og hjælpe til med bekæmpelsen.
 4. Ved indsamling er det bedst at samle sneglene ind sent om aftenen, når det er fugtigt, duggen er faldet eller tidligt om morgenen. Husk at bruge handsker ved indsamling og håndtering af snegle. Det er hårdt arbejde at redde haven fra sneglene, da man konsekvent skal indsamle snegle dagligt over flere uger.

 

Indsamling og aflivning

Når sneglene er indsamlet, skal de aflives hurtigt og humant:

 1. Klip eller hak sneglen over lige bag hovedet, så den dør med det samme.
 2. Aflivning med salt, kogning eller frysning er en pinefuld død for sneglen, der har en meget følsom glidesål.
 3. Da døde snegle tiltrækker andre snegle, bør alle snegledele samles i en pose, der bindes for og puttes i skraldespanden.
 4. Kassér ikke levende snegle i skraldespanden eller komposten, da sneglene kan sprede sig endnu mere i området eller haven.

 

Flere fakta om agersnegle

Agersneglen (Deroceras reticulatum) er en af de mest almindelige sneglearter i Danmark, som er væsentlig mindre end dræbersneglen. Agersneglen bliver kun 2-6 cm, og er som regel let at genkende på den lysegrå eller mørkegrå farve.

Agersneglen er udbredt i hele Danmark, bestanden stiger ofte om efteråret og den trives bedst omkring vand og på fugtige steder.

Agersneglens æg overvintrer nedgravet i hulninger i jorden helt ned til - 35 grader. Så selv ikke en meget kold vinter kan påvirke bestanden.

Åkersnigel

Billede: Agersnegl. © Bruce Marlin, CC BY-SA 3.0

 

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top