Fugle: Den ultimative guide

Fugle bebyggelse guide

Flere udbredte danske fuglearter vil hellere leve i bymæssig bebyggelse end i naturen. Fuglene kan skræppe, fløjte og kagle løs og forårsage materielle skader, og det tætte naboskab mellem fugle og mennesker kan give problemer. I værste fald kan de også overføre sygdomme. Læs vores guide og få svar på, hvordan du løser problemer med fugle.

 

Indledning:

 1. Kort om fugle
 2. Skader og sygdomme
 3. Fugleproblemer
 4. Alle vilde fugle er fredede
 5. Sådan skræmmes fuglene væk
 6. Flere fakta om fugle

 

Kort om fugle

Mange af fuglenes naturlige leveområder forsvinder efterhånden som den bymæssige bebyggelse breder sig. Samtidig byder byerne ofte også på føde og gode redemuligheder. Konsekvensen er ofte, at flere oplever problemer med fugle.

Problemerne drejer sig i særdeleshed om følgende fuglearter: Canadagås, tyrkerdue, måger, husskader, krager og råger.

Canadagås Branta canadensis

Billede: Canadagås, Branta canadensis [© Bengt Nyman, Attribution 2.0 Generic]

 

Skader og sygdomme

Fugle kan være larmende og generende, men er ikke et skadedyr, selvom især fugleklatter skaber stor irritation. Især havemøbler, altaner og udestuer kan være udsat for fugleklatter. Fugleklatter på biler og både kan resultere i overfladeskader, selvom de fleste bilejere fjerner fugleklatter af æstetiske årsager. Derfor er der ofte behov for at skræmme fugle væk fra ejendomme, butikker, lystbådehavne, parker og lignende steder.

Fugle kan også overføre sygdomme såsom E. coli og salmonella, men det er meget sjældent. De kan forårsage skader på bygninger, primært ved at skade tagpappen eller tilstoppe tagrender, men det er sjældent, og medfører oftest kun mindre materielle skader.

Fuglereder kan også tiltrække levnedsmiddelskadedyr, som møl og lopper.

 

Fugleproblemer

Oftest lever fugle og mennesker side om side uden problemer, da det oftest er skønt og værdsat med et rigt og naturligt fugleliv. Men nogle gange og visse steder er fugles tilstedeværelse mindre værdsat. Følgende er problemer, som kan give behov for at skræmme fugle væk:

 • Fugleklatter kan efterlade mærker og ødelægge overflader (fx udemøbler) eller køretøjer, som biler eller både.
 • Fugle, der skræpper, fløjter og kagler løs i en sådan grad, at det forstyrre arbejdsroen eller nattesøvnen.
 • Nedfald fra reder, fjer og lignende
 • Problemer med fugle, der lokkes af fødevarer, i haven, på terrassen eller altanen.
 • Fugle, som flyver ind i vinduer eller i boligen.

 

Alle vilde fugle er fredede

De fleste skadedyr kan bekæmpes, så snart problemet opdages. Det er ikke tilfældet med fugle, da alle vilde fugle i Danmark er fredede.

At vilde fugle er fredede betyder tillige, at fugleyngel, reder og æg også er fredede.

Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes, og æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges.

 

Sådan skræmmes fuglene væk

I dag findes der flere produkter på markedet, som skræmmer fugle væk, uden at skade dem, og som er både omkostningseffektiv og miljøvenlige:

 • Attrapper (fx rovfugle eller slanger): Enkel og diskret måde at skræmme fugle væk fra fx altaner, broer og både. Se også vores blogindlæg, hvor vi tester en skræmmeugle med bevægeligt hoved.
 • Fugleskræmmer: Har et naturligt bevægelsesmønster, der får fuglene til at tro, at den er en rovfugl.
 • Klistermærker:Klistermærker, som hænges op eller sættes fast på vinduerne, så små fugle ikke flyver ind i vinduerne.
 • Fuglepigge eller fugleafvisende geli form af fuglepigge eller fugleafvisende gel: Anvendes på tage, planker, tagrender, skorstene, lygtepæle eller lignede steder, hvor fuglene søger hvile eller bygger rede.

Fugle må ikke fanges med fælder eller bekæmpes med gift. Derfor er den eneste løsning at skræmme fuglene væk. Med naturtro udseende og bevægelse er skræmmeren effektiv til at holde generende fugle væk.

For at optimere effekten kan man, udover brug af fugleskræmmeren, også foretage følgende:

 • Hold øje og fjern redemateriale og reder, inden ynglesæsonen, og skræm fuglene væk (med fx en fugleskræmmer). Når fuglene først har bygget reder, er de er meget sværere at skræmme. Når de beskytter deres rede, tager fuglene flere risici, og kræfterne, som bruges på at skræmme fuglene væk, kan være spildte. En tidlig indsats belønnes efterfølgende i hele sæsonen.
 • Fjern om muligt grene og andet redemateriale fra have, tag og tagrender. Det gør det mere udfordrende for fuglene at etablere en rede i området.
 • Hvis fugle generer eller bygger rede på et bestemt sted i haven, så montér et net eller fuglepigge for at holde fuglene væk.
 • Undgå at fodre fugle i området, du ønsker at beskytte. Selv hvis der fodres småfugle tiltrækker føden andre fugle og skadedyr.
 • Hold rent på områder med kompost, skraldespande og frugttræer - steder, der ellers ville give fri adgang til føde og tiltrække fugle.
 • Husk, at det er langt sværere at skræmme fugle væk i bymiljøer - hvor man skal forvente at fordoble indsatsen.

 

Flere fakta om fugle

Fugle er varmblodede, æglæggende, landlevende hvirveldyr med karakteristiske fjer og de forreste lemmer modificeret som vinger. Det, der adskiller fugle fra andre dyr, er deres fjerdragt. Mange fugle kan flyve, men langt fra alle. Der findes ca. 10.000 fuglearter i verden. Danmarks mest almindelig art er solsorten, efterfulgt af bogfinken. Havfugle, som lever på havet, er, når der ses bort fra yngleaktiviteter, mere eller mindre uafhængige af land.

Der er fundet fossiler, som viser den gradvise evolution fra kødædende dinosaurer til fugl for ca. 200 millioner år siden. I 1990'erne fandt palæontologer i Kina et fossil af en planteædende dinosaurer med en dragt af protofjer, fjerens forløber.

Fugle er sociale, og kommunikerer både med visuelle signaler og gennem sang. Deres sociale adfærd viser sig også ved flokdannelse eller mobning/jagt af rovdyr.

Siden 1600-tallet er 130 fuglearter uddøde som følge af menneskelig aktivitet. I øjeblikket er yderligere 1.200 arter truet af udryddelse på grund af menneskelig aktivitet, på trods af en omfattende beskyttelsesindsats.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top