Goodnature A24 - Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Goodnature A24 monterad

Den giftfrie rotte- og musefælde Goodnature A24 er blevet populær i Danmark. Fra starten blev kulsyrefælden primært brugt af bekæmpelsesvirksomheder. Takket være sin enkelhed og effektivitet er den nu også blevet almindelig hos landmænd og private forbrugere. Vi deler gerne de ofte stillede spørgsmål om, hvordan man bruger Goodnature A24 bedst muligt.

 

Goodnature A24 er ikke særlig svær at montere, og den er desuden meget vedligeholdelsesfri, men der er alligevel nogle spørgsmål, som ikke rigtig dækkes af den omfattende brugsanvisning (Success Guide), der følger med. Vi vil gerne dele de spørgsmål, vi har fået, så du også kan få del i svarene og opnå de bedst mulige resultater med Goodnature-fælden.

 

Fanger fælden både rotter og mus?

Ja Goodnature A24 og dens lokkemad har vist sig at være meget effektivt til at bekæmpe både rotter og mus. En almindelig misforståelse er, at mus ikke kan klatre op i fælden og derfor ikke når at udløse fælden. Det passer ikke. Mus er fænomenale klatrere og har ingen problemer med at komme op i fælden.

En anden misforståelse er, at rigtig store rotter ikke kan komme ind i fældens åbning. Det passer heller ikke, da kun rottens hoved skal komme et stykke ind i fælden for at udløse fælden på en korrekt og dødelig måde. Kraften, når fælden udløses, er 35 kg, hvilket er mere end rigeligt for humant at aflive selv store rotter.

En fordel ved Goodnature A24 er, at den er typegodkendt af Det svenske Miljøbeskyttelsesagentur for både rotter og mus. Det betyder, at man med god samvittighed kan bruge fælden uden at bekymre sig om, at andre arter skal komme til skade.

 

Hvor stort et areal dækker en fælde?

Producenten af Goodnature har udarbejdet en enkel tommelfingerregel for, hvor mange fælder der er nødvendige for at dække en bestemt overflade: 2 fælder pr. hektar (10.000 m2) og med en afstand mellem fælderne på ca. 50 meter.

Hvis du har meget store arealer eller meget komplekse overflader, bør du prøve dig frem ved hjælp af lokkemad for at finde de optimale placeringer.

 

Hvor mange fangster rækker en CO2-patron til?

I henhold til producenten loves 24 fangster med Goodnature-fælden pr. patron. Når vi har testet fælden, har vi fået det dobbelte - altså 48 fangster med en patron. Vores test er foretaget ved stuetemperatur, hvilket kan have en vis indvirkning, men sandsynligvis har Goodnature været meget forsigtige ved kun at angive 24 fangster. Måske for positivt at overraske kunden, eller fordi nogle fælder måske ikke er perfekt fremstillet og derfor lækker en lille mængde CO2.

 

Hvordan testskyder jeg fælden?

Der er to vigtige ting at tænke på, når du skal testskyde Goodnature-fælden, dels personlig sikkerhed, og dels at fælden ikke beskadiges. Tag højde for følgende retningslinjer, når du prøveskyder fælden:

  1. Fælden skal være korrekt monteret, inden du prøveskyder.
  2. Prøveskyd aldrig fælden, hvis temperaturen er under 20 °C.
  3. Brug en blød genstand, når du skal prøveskyde (f.eks. et blødt sugerør, sammenrullet papir eller lignende).
  4. Før altid den bløde genstand ind fra oven (hullet, hvor beholderen med lokkemad monteres) og kun frem til aftrækkeren.

Goodnature er egentlig beregnet til at dræbe gnavere og er udviklet og testet til den opgave. Prøveskydning af fælden har ikke været i samme fokus, hvorfor man bør være omhyggelig med og følge retningslinjerne for, hvordan fælden skal prøveskydes. Hvis retningslinjerne ikke følges, risikerer du at beskadige fælden og i værste fald gøre den ubrugelig.

 

Kan jeg flytte fælden rundt?

Ja, det er muligt at flytte fælden rundt og dække et større areal mere effektivt ved at være lidt aktiv. Men OBS - man må aldrig flytte fælden, når den er ladt. Frakobl altid CO2-patronen, og udløs trykket, inden du flytter fælden. Se brugsanvisningen for at få yderligere oplysninger.

 

Hvilke mål har Goodnature-fælden, hvis jeg skal indbygge den?

Produktet er ikke rigtig firkantet, så du må tage målene for, hvad de er. Det er maks. målene, hvis man skulle indbygge en Goodnature i en skuffe, kan man sige. Goodnature skal have åbningen i bunden 12 cm over jorden. Den afstand er medregnet i målene:

H: 255 mm B: 75 mm L: 200 mm


Tips: Hvis du indbygger fælden, skal du sørge for at efterlade mindst 40 mm under "kassen", for at mus og rotter kan komme ind. Samtidig er 40 mm for snævert til killinger, fugle og andre smådyr.


 

Hvordan anvender jeg lokkemaden?

Goodnatures indikationslokkemad følger med produktet og er beregnet til at finde et ideelt sted at placere fælden. Mange tror, at steder med høj rotte-/museaktivitet er det bedste sted for fælden, men det behøver ikke altid at være tilfældet. Sandsynligvis er der meget føde, som gnaverne tiltrækkes af, og at placere fælden der ville betyde unødig konkurrence.

Indikationslokkemaden plejer ofte at indikere et sted, der ligger tættere på gnavernes hjem end deres primære fødekilde, og der er de mere interesserede i lokkemaden (og de går dermed lettere i fælden).

Indikationslokkemaden er integreret i kortene, som nemt hænges op. Rotter eller mus vil derefter gnave i kortene for at komme til lokkemaden. Alt efter hvor angrebne kortene bliver, kan man se, hvilken kortplacering der gav flest bidemærker. Nemt og effektivt, og man behøver ikke at være professionel og følge afføringsspor eller lignende, når man har adgang til professionelle hjælpemidler som dette!

Du kan se en film her om, hvordan indikationslokkemaden anvendes i praksis.

 

Er fælden farlig for andre dyr?

Fælden er sikker, men ved visse typer placering kan yderligere beskyttelse af børn og kæledyr være ønskværdig. Vi sælger sådanne beskyttelsesanordninger som tilbehør til Goodnature-fælden:

  • Beskyttelsesboks alu - A24 (aflåselig boks til offentlige miljøer, parker m.m.)
  • Beskyttelsestunnel Blocker - Goodnature A24 (enklere beskyttelse til mindre udsatte miljøer)

Det er op til brugeren at sørge for, at fældens forskrifter følges, og at fælden dermed anvendes på en sikker måde. Så produktet i kombination med en forlænget indgang iht. ovenstående er ikke farligt for hverken dyr eller mennesker, hvis det håndteres korrekt i henhold til brugsanvisningen.

Selvfølgelig kan man også bygge sin egen beskyttelsesanordning som f.eks. hønsenet, træ eller rør, hvis det skaber den nødvendige beskyttelse af fælden. Hvis du er i tvivl om konstruktion af en såkaldt kunstig tunnel, hvor du kan købe en tunnel eller har et andet spørgsmål, beder vi dig kontakte vores kundeservice, så hjælper vi dig.

 

Hvordan ved jeg, hvornår CO2-patronen er brugt op?

Den digitale fangsttæller, der medfølger, er en såkaldt stødsensor. Ved hver udløsning af fælden registreres stødene på fangsttælleren. Ved 24 registreringer skal CO2-patronen være opbrugt (ved normal drift, og hvis der f.eks. ikke er sluppet CO2 ud ved ladning af fælden).

Hvis du ikke har en fangsttæller, findes der desværre ikke andre måder end at prøveskyde fælden. Dog siger prøveskydningen ikke noget om den resterende mængde CO2 - kun at der ved prøveskydningen var eller ikke var CO2 tilbage.

 

Kan man bruge andre CO2-patroner?

Goodnature A24 kan sikkert anvendes med 16g-patroner med gevind af andet fabrikat end de patroner, som producenten leverer, men så gælder der desværre ingen garantier på fælden.

Anbefalingen fra producenten er, at man kun skal bruge deres patroner, da der er garanti for, at de har den kvalitet/præcision, der kræves for at sikre, at fælden ikke beskadiges.

 

Kan fælden klare en kold vinter?

Den klarer absolut en kold vinter og er testet til 25 minusgrader. Det, der kan ske, er, at mekanikken bliver en smule træg, på samme måde som al mekanik kan påvirkes af kulde. Det er dog et midlertidigt problem, som stopper, når temperaturen stiger nogle grader igen.

Goodnature A24 tåler vejr, vind og regn godt, men netop når der begynder at komme frostgrader, er det en fordel, hvis fælden ikke er gennemvædet. Ellers vil isdannelse kunne beskadige fælden. Så det er godt, hvis man kan sørge for, at fælden er nogenlunde beskyttet mod for megen væde.

 

Hvor ofte skal jeg skifte lokkemad i fælden?

Lokkemaden, der følger med fælden og sælges som refill, holder i 6 måneder, fra beholderen er åbnet/aktiveret. Der dannes gas i toppen af beholderen, som automatisk doserer den rette mængde lokkemad over tid. For optimal effekt kan du skrue beholderen løs og skrabe det yderste lag lokkemad væk for at få frisk lokkemad frem. Det bør gøres hver måned.

Det er muligt at anvende andre typer lokkemad i fælden. Vi anbefaler dog lokkemaden, som hører til fælden, da den har vist sig at være meget effektiv og have lang holdbarhed, og den er er tilpasset til den automatiske beholder. Automatikken i at lokkemaden fremføres successivt går desværre tabt, hvis man bruger sin egen lokkemad.

Hvis du skal lave din egen lokkemad, kan vi anbefale jordnøddesmør. Det kan ganske enkelt fyldes i den eksisterende beholder. Bemærk dog, at den automatiske fremføring ikke vil fungere. Også fuglefrø i netpose plejer at fungere. Placer det i toppen af fælden i stedet for i selve beholderen.

 

Hvad gør jeg med fangsten fra fælden?

Hvis fælden er placeret på en måde, som giver mulighed for det, kommer der ofte et rovdyr eller en ådselæder og tager byttet.

Hvis din fælde er placeret utilgængeligt, så dyr ikke kan komme til at tømme fælden, må du selv håndtere fangsten. Så kan du begrave byttet i jorden eller i kompostbunken eller smide det i skraldespanden. Når du håndterer fangsten, skal du huske ikke at røre ved byttet. Brug en plastpose eller handsker for at undgå eventuel smitte.

 

Vil du vide mere eller købe Goodnature A24?

Er du interesseret i at læse mere om Goodnature A24, eller vil du gå direkte til produkter:

Hvis du har købt fælden - se den medfølgende Success Guide for rigtig gode oplysninger og tips, som kan hjælpe dig med hurtigt at komme i gang og lykkes med din bekæmpelse.

Edit: Indlægget opdateres løbende med nye spørgsmål og svar.

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top