Mølmidler - fra mølkugler til feromonfælder

MølmidlerMølmidler eller mølkugler, hvad er bedst, hvor finder jeg det, og hvad indeholder de? Vi gennemgår forskellige typer af effektiv mølbekæmpelse - fra før i tiden til de alternativer, der findes i dag, hvis du vil af med møllene.

 

Der er sket meget omkring bekæmpelse af møl de seneste 40 år, og det ville være mærkeligt andet. Øget fokus på miljø og sundhed samt større bevidsthed og viden om stoffernes negative konsekvenser har helt ændret basis for, hvilke mølmidler der anvendes.

Dette indlæg gennemgår datidens mølmiddel med dets fordele og ulemper og viser derefter, hvilke mølmidler der findes i dag. Vi fører dig fra dødelige mølkugler til giftfrie feromonfælder.

 

Mølmidler før i tiden

Man kan nogle gange høre en ældre generation prise de effektive mølmidler, der fandtes før i tiden. De skal have været nemme at bruge, billige og samtidig supereffektive. Passer det, og hvorfor er de her så ikke nu?

 

Naftalen / mølkugler

Du har måske hørt om mølkugler? Før i tiden blev mølkugler anvendt flittigt, og de bestod af det meget giftige stof naftalen, der fremstilles af stenkulstjære. Dampen fra naftalen var både ubehagelig og dræbende for møl (dræbende, hvis det naftalenholdige middel lå i en lufttæt plastpose med møllet/tekstilerne).

Desværre er stoffet meget giftigt at indånde for mennesker samt farligt ved længere kontakt med huden. Eftersom man næsten altid vil behandle netop tøj mod møl, er det ikke så heldigt at have tøj på med rester af naftalen.

De mølkugler med naftalen, der tidligere blev solgt, så desuden ofte ud som slik - hvilket gjorde dem til en endnu større fare for børnefamilier med både kvælnings- og forgiftningsrisiko.

Naftalenforgiftning viser sig som opkastninger, blod i urinen, diarre og gulsot. Stoffet nedbryder de røde blodlegemer og kan forårsage akut blodmangel. Tidligere blev nyfødte sommetider ramt af dette, da de blev indsvøbt i tæpper, der havde været opbevaret med naftalenkugler. Naftalen er også kræftfremkaldende.

Mølkugler af naftalenBillede: Mølkugler af naftalen

 

Paradiklorbenzen

Mølkrystaller var der noget, der hed engang. Det var paradiklorbenzen - et middel, der var endnu mere giftigt end naftalen. Mølkrystaller var et hvidt pulver med en fedtet, våd overflade, og at indånde pulveret eller gasserne fra det forårsagede alvorlige skader. Paradiklorbenzen kan ved lang tids eksponering opløse plast, hvilket betyder, at det heller ikke er sikkert i vakuumposer (og ødelægger f.eks. knapper på tøj).

Man kan konstatere, at det er betydeligt bedre at have møl i sin gaderobe end at have naftalen eller paradiklorbenzen i den. Begge disse stoffer er meget uegnede som mølmiddel i forhold til de umiddelbare sundhedsrisici, de medfører for mennesker.

Mølmidler må før i tiden have været effektive, men de var også direkte livsfarlige at bruge. Vi kan konstatere, at det ikke var bedre før, i hvert fald når det gælder mølmidler. Udviklingen er gået fremad, og der findes nu betydeligt bedre både biocider, mølmidler og giftfrie fælder.

 

Moderne mølmidler

Nutidens forbrugere er langt bedre informeret om, hvad de bruger til bekæmpelse. Det skyldes helt sikkert helt andre muligheder for adgang til information kombineret med nutidens miljøbevidsthed. Fælles for alle nuværende mølmidler er, at de er betydeligt mere skånsomme mod både mennesker og natur end forgængerne, nogle gange endda helt giftfrie.

 

Biocider / bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidlet er baseret på gift og kaldes derfor biocider eller insekticider. De indeholder virksomme stoffer i en koncentration, som dræber insekter (bliver derfor pr. definition en gift). Giftstofferne kan også være skadelige for mennesker, men på grund af den lave koncentration er de næsten ufarlige ved korrekt anvendelse.

Moderne biocider er ofte syntetiske varianter af naturligt forekommende stoffer, hvor man har øget koncentrationen til et unaturligt højt niveau. De mest populære midler er hurtigt biologisk nedbrydelige, hvilket betyder, at de ikke efterlader spor, som akkumuleres i miljøet, hvilket ellers ville kunne have negative effekter på længere sigt.

Da mennesker, husdyr eller naturen kan tage skade af giftstofferne, bør biocider anvendes hensigtsmæssigt og med forsigtighed.

Produkteksempler: Insektspray Universal Pest-Stop®.

 

Rød cedertræ

Kugler af rød cedertræ er sandsynligvis det tætteste, vi kommer på de mølkugler, der fandtes før. Den store forskel er, at rød cedertræ kun virker frastødende, mens naftalenet i mølkugler var meget giftigt og faktisk tog livet af både møl og mennesker.

Faktisk blev rød cedertræ også brugt før i tiden, og indtil 50'erne i USA var rød cedertræ det mest populære middel, inden nyudviklede giftstoffer tog over, som man dengang troede var ufarlige. Grunden til, at vi præsenterer det under overskriften “dagens mølmiddel”, er, at det anvendes flittigt den dag i dag.

Oftest mener man olie udvundet af rødt cedertræ, når man taler om rødt cedertræ i forbindelse med møl. I høj koncentration er olien giftig og direkte dødelig for små insekter, mens den i lavere koncentration virker frastødende og dermed holder mølsommerfugle og larver væk fra behandlede områder.

 

Produkteksempler: Cedertræskugler (moderne mølkugler), Cedertræsringe, eller koncentreret cedertræsolie

 

Mølfælder med feromon

Hvis du helt vil slippe for gift, så er feromonbaserede limfælder det naturlige alternativ. De lokker hanmøl i sommerfuglestadiet til sig ved hjælp af et specialudviklet feromon (lugtmiddel), som efterligner den duft, som hunmøl udsondrer. De elskovssyge mølsommerfugle sætter sig derefter på fældens limpapir, og der slutter deres rejse. Uden hanmøl kan møllene ikke fortsætte med at formere sig.

Effektive feromoner er den store innovation i denne sammenhæng. Det er komplekst at forske i et feromon, der er tilstrækkelig effektivt, og det tager tid og kræver en stor investering. Det tyske firma Aries, som fokuserer meget på naturprodukter inden for skadedyrsbekæmpelse, synes vi, er lykkedes bedst med det feromon, der findes i fælden Mottlock.

Produkteksempel: Mottlock mølfælde

 

Hvordan slipper jeg af med møl?

I dag findes der ingen giftige genveje til at komme af med tøjmøl. At løse problemet kræver som regel, at man ruller ærmerne op og gør grundigt rent. Der findes også gode produkter, som kan hjælpe med at fjerne mølproblemet hurtigere og sikrere.

  1. Alfa og omega for at komme af med tøjmøl er rengøring. For at se, hvordan du gør trin for trin, se vores tjekliste for rengøring.
  2. Brug bekæmpelsesmidler på mølsommerfugle og larver, se f.eks. Insektspray Universal Pest-Stop®. Eller brug rød cedertræsolie. Det er mindre effektivt, men også mindre giftigt og kan bruges forebyggende fremover.
  3. Nogle få mølsommerfugle klarer sig næsten altid trods rengøring og bekæmpelsesmidler, og derfor er det en god idé at bruge mølfælder som supplement. Fælderne øger chancerne for at fjerne alle møllene hurtigt.

 

Du bør være opmærksom på tøj og mølsommerfugle i et stykke tid efter bekæmpelsen og hurtigt reagere, hvis problemet vender tilbage. Der skal helst foretages en yderligere bekæmpelse ca. en måned efter den første - det er nok med trin 1 ovenfor (trin 3 er inkluderet, da mølfælderne oftest har en levetid på 6-8 uger).

Nu håber vi, at du føler dig mere sikker på, hvad mølmidler er, og hvordan du slipper af med møl!

Vil du være ekspert i tøjmøl, og hvordan man slipper af med dem? Så læs vores ekspertguide om møl.

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top