Rottebekæmpelse - alt hvad du har brug for at vide

Råtta råttbekämpning

Rotter lever side om side med os mennesker og spreder smitte og ødelægger ejendom. Rottebekæmpelse indebærer at fjerne rotter fra miljøer, hvor de gør skade på alt fra fødevarer til vores hjem. Vi gennemgår alt om moderne rottebekæmpelse, og hvad du selv kan gøre.

 

Indeholder:

 1. Nye regler om rottebekæmpelse
 2. Forskellige typer af rottebekæmpelse
 3. Almindelige typer af rotteangreb
 4. Ansvar for rottebekæmpelse
 5. Hvis du har brug for rottebekæmpelse
 6. Virksomheder, der udfører rottebekæmpelse
 7. Smart egen rottebekæmpelse

 

Rotter lever side om side med os mennesker og har altid gjort det. Rotter trives ganske enkelt i de miljøer, vi mennesker skaber. Vores huskonstruktioner, afløb m.m. tilbyder rotterne beskyttelse mod rovdyr. Samtidig giver vores affald næsten ubegrænset føde.

Rotter er et stærkt stigende problem i store dele af Europa. Anticimex, den største aktør, der udfører rottebekæmpelse, oplyser f.eks., at antallet af udførte rottebekæmpelser steg hele 67 % mellem 2013 og 2016.

Desværre indebærer rotternes tilstedeværelse både sanitære og materielle risici. Det har medført, at vi mennesker er blevet tvunget til at blive bedre og bedre til rottebekæmpelse i afløbssystemer, i forbindelse med håndtering af fødevarer, i logistikkæder og ikke mindst i vores hjem.

 

Nye regler om rottebekæmpelse

I de senere år er anvendelsen af rottegift blevet reguleret kraftigt. Først blev rottegift forbudt for privatbrugere og landmænd uden licens. Herefter blev reglerne strengere for licensen, og kravene til rengøringsvirksomhederne blev hårdere. Kort sagt blev licenserne dyrere og sværere at få, og samtidig krævede det mere vægtige grunde til at udlægge rottegifte, og det måtte kun anvendes i en mere begrænset periode.

Selv professionelle rottebekæmpere, virksomheder som Anticimex, har nu sværere ved at få tilladelse til at bruge gift. Samtidig gør nye regler, at de skal kontrollere forekomsten af skadedyr for at få ny gift - hver sjette uge! Det har sandsynligvis bidraget til, at Anticimex har hævet prisen for rottebekæmpelse. Nogle oplyser, at priserne er steget med hele 150 %.

Summa summarum er rottegiftens tid forbi. Nu sætter flere og flere deres lid til giftfri metoder til bekæmpelse af rotter, selvvalgt eller ej.

 

Forskellige typer af rottebekæmpelse

Som sagt har rottegifte (såkaldt kemisk bekæmpelse) længe været den fremherskende metode til rottebekæmpelse. Dog er rottegifte blevet stadig mere regulerede, samtidig med at det er blevet betydeligt dyrere for professionelle rottebekæmpere at administrere. Rottegifte anvendes stadig af rengøringsvirksomheder i en vis udstrækning, men andre former for rottebekæmpelse begynder at tage over.

Udviklingen er gået mere mod automatiske og mekaniske fælder, f.eks. Wisecon Wisetrap til afløb, eller Goodnature A24 til alle typer placering.

I takt med at det opkoblede samfund vokser frem, begynder opkoblede rottefælder også at blive mere almindelige. Wi-Fi-opkoblede rottefælder findes nu også til forbrugere på flere markeder, f.eks. i USA og visse vesteuropæiske lande.

Forebyggende og byggetekniske foranstaltninger bliver også vigtigere og vigtigere på grund af reduceret brug af giftstoffer. Proaktiv rottebekæmpelse kan omfatte alt fra materialevalg til riste og tætningsmateriale i sprækker, som rotterne ellers kan bruge til at trænge ind i ejendommen.

Råttgift i Stockholm

Billede: Rottegift i Stockholm, ©Stick AB

Billede: Afløbsbrønd med smart rottefælde, ©Stick AB

Almindelige typer af rottegreb

Afløb er et miljø, hvor rotter trives. Afløbenes gange giver god beskyttelse, samtidig med at mad og fedt, som skylles ned i afløbet, giver masser af føde. Rotter i afløb uden for din ejendom er kommunens ansvar. Dog er det en god idé at undgå at skylle mad og fedt ned i afløbet for at mindske risikoen for, at rotterne etablerer sig i dine afløbsrør.

Fødevarebehandling og virksomheder, der håndterer fødevarer, er en jackpot for rotter. I princippet kan de i vores fødevareproduktion og håndtering finde ubegrænsede mængder af føde. Dette kan medføre enorme rottepopulationer, hvis der ikke foretages forebyggende og aktive foranstaltninger. Der stilles høje krav til håndtering af fødevarer for bl.a. at sikre, at fødevarer ikke kontamineres af rotter.

Landbrug, især dem, der arbejder med dyrehold og håndterer dyrefoder eller eksempelvis kornproduktion, er meget udsatte. Det er ikke ualmindeligt, at rotter skaber store problemer for landbruget, for eksempel ved at forurene foder eller gnave i transportbånd.

Hjem og privatpersoner rammes i stigende grad af rotteproblemer, fordi rottepopulationen generelt stiger. For husejere eller lejlighedsejere er det en plage at få problemer med rotter. Ud over søvnproblemer fra kradsen om natten kan ubehagelig lugt, materielle skader eller i værste fald elektriske brande medføre store problemer.

Nybyggeri plejer at forstyrre rotter og få dem til at flytte til nye steder. Det er især almindeligt i byer, hvor afløbssystemer og hele kvarterer påvirkes. Så sker det, at rotter ganske enkelt valfarter til steder, der tidligere har været forskånet, og begynder at give problemer der.

Ligeledes plejer renoveringer generelt at resultere i flere rotter. Det skyldes, at containere med byggematerialer (og nogle gange andet, som ender der) tiltrækker rotter. Selve renoveringen kan også skræmme rotterne og få dem til at søge nye steder at bo, f.eks. hvis vandsystemet påvirkes, eller hvis man borer i grunden.

 

Ansvar for rottebekæmpelse

Ejendommens ejer er ansvarlig for rotteproblemer. I et boligkompleks er det ejeren eller boligforeningen, der er ansvarlig, mens det i villaer og rækkehuse oftere er beboerne, der har ansvaret. Generelt dækker indboforsikringer rotteproblemer, og oftest har man ret til at få hjælp til professionel bekæmpelse.

Kommunerne har ansvaret for rotteproblemer i vandsystemer/afløb. Dog strækker ansvaret sig ikke til afløb på ejendomme.

I højrisikomiljøer, f.eks. i forbindelse med håndtering af fødevarer, bør der arbejdes med at forebygge rotter, selvom der ikke er observeret problemer med rotter. Dette reguleres i mange brancher, for eksempel som et krav fra Miljø- og Sundhedsstyrelsen for restauranter. Der stilles høje krav til fødevaresikkerheden og korrekt håndtering af fødevarer, hvilket også kan omfatte forebyggende rottebekæmpelse.

 

Hvis du har brug for rottebekæmpelse

Hvis du har rotteproblemer i en ejendom, som du ejer eller i dit hjem, bør du begynde med at undersøge, om din forsikring dækker rottebekæmpelse. Hvis den ikke gør det, kan du enten kontakte en rengøringsvirksomhed eller bekæmpe rotterne selv.

Der er mulighed for selv at få tilladelse til at anvende rottegift til rottebekæmpelse. Man behøver ikke at have gennemført en lang uddannelse og have flere års erfaring, som mange tror. Der findes korte kurser, som giver dig ret til at anvende kemisk bekæmpelse mod rotter og diverse andre skadedyr i boliger og offentlige lokaler.

 

Virksomhed, der udfører rottebekæmpelse

Nogle virksomheder, der udfører rottebekæmpelse i Danmark:

 • Anticimex
 • Chrisal A/S
 • Insekta
 • Kiltin
 • Mortalin
 • Pelias
 • Rentokil
 • Skadedyrservice Nordkysten

Det er nemmest at få professionel hjælp, men ofte kan det være dyrt. Egentlig kan du i princippet gøre det samme selv med de rigtige produkter og ved at læse lidt. Med den undtagelse, at du ikke må anvende rottegift.

 

Smart egen rottebekæmpelse

Som privatperson, landmand eller ejendomsforvalter er der mulighed for selv at bekæmpe rotter uden nogen tilladelsespligt eller speciel uddannelse. Så længe man holder sig til giftfrie produkter.

Markedet for smart og giftfri rottebekæmpelse vokser eksplosivt som følge af den omstilling fra rottegift, der er tvunget igennem fra EU. Se nogle nye smarte produkter nedenfor, og der kommer snart flere!

 

Vil du være ekspert i rotter og rottebekæmpelse? Så læs vores ekspertguide om rotter.

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top