Spor efter mus

Spår efter möss

Mus efterlader ofte klare og tydelige spor. Sporene hjælper dig med at finde ud af, om du har problemer med netop mus, eller om der er andre dyr. Musesporene giver også vigtige ledetråde, som kan hjælpe dig med at finde og bekæmpe mus på bedste måde.

 

Det er ikke altid, du ser eller hører nogen mus, men alligevel kan de være i dit hus. Det mest almindelige er, at man kun finder spor efter mus og aldrig ser en eneste. Musens spor kan hjælpe dig med at finde ud af, om du f.eks. har problemer med mus i dit hus. Du kan også bruge sporene til at få mere information, som kan hjælpe dig med at bekæmpe mus.

 

Top 10 musespor

For at finde spor af mus gælder det om at finde de rigtige steder. Du kan sikkert finde spor omkring musens almindelige gemmesteder i huset.

Medbring en lommelygte for at kunne inspicere selv mørke og skjulte krinkelkroge efter spor. 10 tydelige og almindelige spor, som mus efterlader.

  1. Fodspor i sne, støv, væsker, eller hvis du har lagt sporingspudder ud. Husk, at mus har fem tæer på bagfødderne og fire tæer foran, når du undersøger sporene.
  2. Museafføring, urinlugt (lugter af ammoniak) eller urinpletter.
  3. Gnavemærker/bidskader på materiale. Mus, der spiser sig igennem et materiale, efterlader huller med jævne kanter, mens rotter skaber mere kantede og ujævne flader langs hulkanten.
  4. Påvirket materiale, f.eks. kan mus tage isoleringsmateriale til at bygge deres rede.
  5. Musereder er et sikkert tegn, men ofte er musens reder skjulte og svære at finde.
  6. Fedtpletter langs med, hvor musen har bevæget sig.
  7. Indvirkning på støvlag, hvor musen har bevæget sig.
  8. Almindeligt snavs langs musestien.
  9. Skrabe- eller knitrelyde - lyt når musene er mest aktive i skumringen og om natten.
  10. Kæledyr opdager oftest mus først og reagerer, men interessen aftager over tid.

Det sker selvfølgelig også, at man ser mus, selvom det er ret usædvanligt. Eftersom mus er nataktive, har du størst chance for at se eller høre mus om natten. Hvis du også ser mus om dagen, kan det skyldes, at musens rede er blevet forstyrret, eller at musepopulationen er så stor, at musene er ude at søge efter nye steder at etablere sig.

Nogle gange kan det være svært at afgøre, om det er rotter eller mus, der har efterladt sporene. Det er godt at vide for at kunne komme videre med bekæmpelsen. Se mere i vores indlæg om forskelle i spor mellem rotter og mus.

 

Lær af sporene, som du finder

Hvis du finder afføring, fedtpletter eller snavs, kan det føre dig hen til et musespor - et sted, hvor musene normalt færdes, og et godt sted at bekæmpe mus og sikkert der, hvor du skal placere musefælder.

Mængden af museafføring kan give dig en indikation af, hvor mange individer det drejer sig om. Gå ud fra, at EN mus efterlader ca. 70 ekskrementer i døgnet.

Du kan finde ud af, hvor aktuel musens aktivitet er ved at mærke på afføringen (brug handsker eller plastpose!). Frisk museafføring er en anelse blød, men efter ca. 3 dage bliver det hårdt. Dermed risikerer du ikke at spilde tid på at bekæmpe et museangreb, som stoppede for flere år siden.

En ordentlig gennemgang af, hvor musene har efterladt spor, og i hvilke dele af huset kan hjælpe dig med at bedømme, hvilke skader musene har forårsaget. Måske finder du skader på materialer eller møbler, som gør, at du kan få erstatning af dit forsikringsselskab. Eller også opdager du, at musene gnaver på elkabler, hvilket skal afhjælpes omgående for at undgå en potentiel brand.

Hvor du finder sporene, kan også give dig et fingerpeg om, hvor musene kommer ind i huset. Det hjælper dig med finde ud af, hvilke steder der skal udbedres for at forhindre, at musene kommer ind igen i fremtiden. Måske skal du for eksempel sætte en rist på en ventil eller tætne en revne i husets fundament.

 

Læs hele vejledningen om mus for at blive ekspert i, hvordan du bekæmper mus.

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top