Tips til brug af studsmusefælder

Sorkfällor sork

Hvis du har fået en enkelt studsmus på besøg, kan den nogle gange skræmmes væk med duftstoffer, en kat eller en robotplæneklipper. Desværre hjælper det ikke, hvis studsmusen allerede har etableret revir. Så er det nødvendigt med musefælder for at drive studsmusene på flugt. Vi viser, hvordan du opnår det bedste resultat med dine musefælder.

 

Nogle ting, som det kan være godt at vide om studsmus, inden du går i gang:

 • Studsmus går ikke i dvale. Tværtimod er de mest aktive om vinteren, hvor de kan arbejde uforstyrret under et beskyttende snetæppe.
 • Studsmus er mest aktive om natten. Plæneklippere og andre menneskelige aktiviteter i løbet af dagen forstyrrer derfor ikke så meget, som mange tror og håber.
 • Studsmus bliver ofte mere aktive, når de bliver bekæmptet. Det skyldes muligvis, at studsmusene reagerer sådan for at holde hævd og forsøge at fastholde deres territorium.

 

Top 5 tips om studsmusefælder

Alle musefælder har en specifik vejledning i, hvordan produktet skal anvendes, som er baseret på fældens unikke konstruktion. Følg instruktionen omhyggeligt for at undgå skader - specielt skudfælder kan du komme galt afsted med, hvis du laver fejl.

Her har vi samlet det vigtigste at tænke på og de bedste generelle tips til, hvordan du opnår resultater med studsmusefælder:

 1. Efterår og vinter er det bedste tidspunkt at begynde med bekæmpelsen af studsmus. Dels fordi føden er knap, hvilket gør, at musene er mere tilbøjelige til at søge mod lokkemaden i fælderne. Men også fordi studsmusene gør mest skade i vinterhalvåret. Så tippet er at gøre en fokuseret indsats mod studsmusene sent om efteråret for at opnå maksimal effekt.
 2. Brug tilstrækkeligt mange fælder til at opnå et tilstrækkeligt tryk på populationen af studsmus. For få fælder kan betyde, at studsmusene forplanter sig hurtigere, end du formår at aflive dem, og resultatet bliver så, at populationen fortsætter med at vokse, og at problemet fortsætter.
 3. Anvend den rigtige slags lokkemiddel. Selleri, kartofler eller gulerod kan fungere godt, men ellers findes der specialtilpasset lokkemad til studsmus. Speciallokkemidlet mindsker også risikoen for, at midlet bliver forurenet med menneskelige duftspor.
 4. Kontrollér fælderne ofte, tøm dem og fyld nyt lokkemiddel på, når de har fået fangst. Det skal helst gøres to gange om dagen. Det betyder, at du får mere ud af fælderne, når alle fælder er aktive i jagten på studsmus.
 5. Brug handsker, der er gnedet i jord, når du håndterer studsmusefælder. Studsmus har en meget følsom lugtesans og risikerer ellers at blive skræmt væk af menneskelige duftspor.

Tommelfingerregel: Til en almindelig villagrund er ca. 10 musefælder tilstrækkeligt, hvis du er aktiv og sørger for, at fælderne hele tiden er sat og "aktive".


 

Sådan finder du studsmusegangen

De fleste musefælder bør placeres direkte i en aktiv studsmusegang. Den adapterede del skal være lodret i forhold til studsmusens færdselsretning i gangen. Følgende trin hjælper dig med nemt at lokalisere musegangen:

 • Begynd med at finde to indgangshuller/studsmusehuller (jordbunker) til musegangen med 1-3 meters mellemrum.
 • Brug en skarp metalgenstand som sonde (f.eks. armeringsjern).
 • Sondér jorden mellem musehullerne, hvor du har mistanke om, at der findes en gang. Hvis sonden, efter den er ført et stykke ned i jorden, synker let ned, så har du fundet gangen.
 • Nu skal du forsøge at afgøre, hvilken vej musegangen løber. Sondér yderligere i en cirkel omkring udgangshullet med en radius på 15 cm. Når du finder musegangen igen med sonden, har du fundet en lige sektion.
 • Så er det tid til bare at lave et hul og sætte musefælden i gangen.

Der findes også et værktøjssæt til musefælder, som indeholder sonderingsstave. Med det har du alt, hvad du behøver for nemt og korrekt at placere dine musefælder.

Placering sorkfälla

Illustration: Lokalisering af studsmusegang (© Stick AB)

Husk også...

Flyt fælder, som ikke længere får fangst inden for nogle dage. Enten er musegangen, som fælden er placeret i, ikke længere aktiv, og fælden gør så mere nytte et andet sted. Eller også er studsmusene på stedet allerede blevet bekæmpet, og det er tid at flytte fælden længere ud i deres territorie for at drive dem længere væk fra det sted, du forsøger at beskytte.

Selvom de fleste studsmusefælder sættes ned i jorden, kan de alligevel udgøre en risiko for nysgerrige børn, husdyr eller andre dyr, som kan komme til skade. Husk dette, når du sætter fælder ud, og brug ekstra beskyttelse af musefælden, hvis du mener, at det er nødvendigt.

Studsmus kan sprede sygdomme (f.eks. musefeber) ved kontakt med dyret, dets spyt, afføring eller ved indånding af støv, som har haft sådan kontakt. Så vær omhyggelig med at anvende handsker, og bortskaf byttet i f.eks. plastposer, uden at du kommer i kontakt med det. Studsmus er også meget følsomme over for menneskelige duftspor, så handsker hjælper mod dine duftspor på fælder og lokkemad.

Sorkhål sorkfälla

Billede: Studsmusehuller i græsplæne.


Tips: Du gnider ganske enkelt ting ind i jord. Dette gøres for at fjerne eller maskere menneskelige duftspor med dufte, som studsmusen genkender. Med fordel kan du gnide både dine handsker, fælden og lokkemidlet ind i jord.


 

Vil du være ekspert i studsmus, og hvordan du slipper af med dem? Så læs vores omfattende studsmuseguide.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top