Herkulesmyre

Termitter, som herkulesmyrer og betegnes, er træskadedyr, som kan gøre stor skade på huse, hvis de ikke opdages og stoppes i tide. Herkulesmyren er myrernes konge, den største myre i Nordeuropa.

 

Kort om herkulesmyrer

Herkulesmyrer spiser faktisk ikke træ, hvilket mange tror, de finder beskyttelse i træ og anvender derefter træspåner, som de fjerner til redemateriale. Uanset hvad, så bliver skaderne på træet de samme, og i værste fald kan en konstruktions bæreevne blive påvirket. Herkulesmyrerne spiser blandt andet insekter, kadavere, bladlusekskrementer og planter.

Herkulesmyren (Camponotus herculeanus), også kaldet kæmpemyre eller tømmermyre, findes i hele Danmark, men frem for alt i skovområder bestående af hovedsagelig nåleskov. Herkulesmyrer finder ofte deres rede ude i naturen i dødt træ, f.eks. stubbe eller rådnende stammer. Det sker dog, at herkulesmyrer bygger deres rede i huse. Generelt sker det, når de er veletablerede på et sted og skaber nærliggende og fritstående satellitkolonier.

Herkulesmyrernes redebygning sker først og fremmest i rådskadet træ, men myrerne kan også påvirke frisk træ, når reden er vokset, og myrerne har etableret sig ordentligt. Små gange og rum i boet udhuler træet, hvilket i værste fald kan påvirke bæreevnen, hvis det drejer sig om bærende konstruktioner.

Herkulesmyre

Billede: Herkulesmyre (Camponotus herculeanus). © Stick AB

Sådan genkender du herkulesmyrer

Herkulesmyren er den største myreart i Nordeuropa. Fuldvoksen kan den blive hele 19 mm lang (oftest 6-14 mm) . En sort havemyre bliver kun ca. 4 mm.


Tip: Nogle gange kan det være svært at skelne mellem en stor rød skovmyre og en lille herkulesmyre. En enkel test er at holde håndfladen nogle centimeter over myren. Stiller den sig på bagbenene, er det højst sandsynligt den mere aggressive rød skovmyre.


Herkulesmyrer er mest aktive i årets varme måneder. Så kan du finde følgende spor, som tyder på et angreb af herkulesmyrer:

  1. Store myrer, der går rundt i jagt efter føde.
  2. Lyd fra vægge, som kommer fra myrernes gnaven, en knitrende lyd, der kan lyde som støvregn på metal. Banker du på væggen, stiger myrernes aktivitetsniveau, hvilket du ofte også kan høre.
  3. Små bunker af træspåner i eller uden for huset, som dannes af myrernes redebygning.
  4. Store bevingede myrer indendørs (kan ikke forveksles med sort havemyre som sværmer i kort tid og i meget store antal).

Herkulesmyrer trives bedst, når det er varmt, så i huse bygger de ofte deres reder i sydvendte vægge, bag radiatorer, ovne eller køleskabe. Disse steder bør du være ekstra opmærksom på, hvis du har mistanke om angreb af herkulesmyrer. Herkulesmyrerne er mest aktive om natten, så det er bedst at undersøge mistænkte reder for lyd og aktivitet.

 

Sådan undgår du herkulesmyrer

Følgende ting øger risikoen for, at dit hus angribes af herkulesmyrer, og bør derfor afhjælpes:

  1. Stubbe, fældede træer samt rådne bjælker eller pallerammer på husgrunden
  2. Planter omkring huset og husgrunden
  3. Rådskadet træ i konstruktion eller facade
  4. Brændestabler mod ydervægge, specielt mod syd
  5. Dårligt vandafløb/dræn, som skaber et gunstigt fugtigt miljø for myrer

Se også vejledningen om sorte havemyrer vedrørende generelle tiltag, som mindsker mulig føde i og omkring huset, hvilket igen mindsker risikoen for, at herkulesmyrer etablerer sig i huset.

 

Sådan slipper du af med herkulesmyrer

Generelt kan man sige, at det gælder om at fjerne herkulesmyrernes reder, både i huset og på husgrunden eller i nærliggende skov/mark. 

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top