Hvide fluer

Hvide fluer er svære at opdage i tide. Fordi æggene er så små, så de kun kan ses med lup, er det svært at opdage starten på et angreb. Ofte har de nået at formere sig og forårsaget stor skade. Måske kan en parasithveps hjælpe dig?

 

I varme eller tropiske klimaer og især i drivhuse udgør hvide fluer store problemer, når det handler om at beskytte planter og grøntsager mod angreb. Disse angreb forårsager store økonomiske tab verden over - flere hundrede millioner dollar om året. Mindre hobbyplantager er desværre heller ikke forskånet for hvide fluer.

 

Kort om hvide fluer

Hvide fluer er en fællesbetegnelse for forskellige typer af insekter, flere af dem er ufarlige for planter, men oftest refererer man til mellusen (på latin Aleyrodidae), som er et skadedyr.

Hvide fluer har en levetid på ca. 4 uger og lægger æg under hele levetiden. En hun kan i sin levetid lægge 100-250 æg. Æggene klækkes efter 5-10 dage, hvilket gør, at de hurtigt formerer sig, og på få uger kan man have et meget stort angreb.

Hvide fluer

Billede: Hvide fluer (Aleyrodidae). © Stick AB

Sådan ser hvide fluer ud

Hvide fluer er ca. 1-2 mm lange og har 2 vingepar, som er dækket af et vokslag, der minder om mel. Deraf navnet hvide fluer.

Æggene er lyse, når de lægges, men går mere og mere i den grå retning i takt med, at udklækningen nærmer sig. Æggene er så små, at de kun kan ses med lup. Når man tror, at man kan se æg, er det i virkeligheden det sidste nymfestadie. Nyklækkede nymfer er lysegrå, næsten gennemsigtige og har en flad oval form.

 

Der finder du hvide fluer

Hvide fluer foretrækker visse planter frem for andre bl.a. pelargonier, agurk- og tomatplanter, men kan også findes på andre planter.

Hvide fluer angriber oftest de nye øverste blade, men ved at sætte sig på undersiden, har de ofte nået at sprede sig længere nede i planten, inden man opdager dem. Ofte holder de sig til at begynde med i en enkelt plante, men vil med tiden sprede sit område. Det betyder, at kun én plante kan være angrebet på trods af, at mange andre planter er tæt på.


Tip: Undersøg bladenes underside for hvide fluer (mellus), da de ofte befinder sig der.


Hvide fluer kan overvintre i en værtsplante eller i jorden, enten som æg eller som puppe. De kan endda overleve pludselig kulde. Ved den rigtige temperatur begynder de at formere sig igen. Så hvis du har haft et angreb i dit drivhus, er det vigtigt med en ordentlig bekæmpelse for ikke at få samme problem den næste sæson.

Vita flygare lupp

Billede: Hvide fluer under lup. © Stick AB

 

Skader forårsaget af hvide fluer

Fordi hvide fluer er så små, kan de nemt nå at forårsage stor skade, inden de opdages. I drivhuse er hvide fluer et af de insekter, der er sværest at slås med. Fordi de er så små, kan de nemt komme igennem fintmaskede beskyttelsesnet. Hvide fluers naturlige fjender er for store til at passere gennem nettet, hvilket gør det lettere for hvide fluer at overleve.

Skaden sker ved, at de laver hul i bladene og suger saften fra planterne, samtidig med at de udskiller et stof, der kaldes honningdug. Honningdug er et sukkerrigt sekret, som mange typer lus udsondrer, og som lægger sig som en hinde over bladene. Denne hinde kan så forårsage svampeangreb (sodskimmel).

 

Sådan ser skaderne ud

Den klæbrige honningdug lægger sig på bladene, især på undersiden. I denne klæbrige hinde trives sodskimmel. Ved angreb af sodskimmel bliver bladene dækket af en gråsort, klæbrig overflade. Denne kappe forhindrer planten i at vokse og trives.

Somme tider kan man også se små huller, prikker eller et lysere område på bladene, hvor hvide fluer har suget plantesaften ud.

 

Sådan slipper du for hvide fluer

Det er muligt at forebygge og slippe af med hvide fluer på følgende måde:

  1. Opdag dem i tide! Da hvide fluer spreder sig hurtigt, gælder det om at være opmærksom for at minimere angrebene. At ryste planterne er en nem måde at se, om de er blevet angrebet.
  2. Mekanisk bekæmpelse indebærer i sin enkleste form at kassere angrebne planter, men det er også muligt at fjerne og dræbe voksne hvide fluer og deres æg.
  3. Til pynteplanter kan man anvende insektpinde. Disse må dog IKKE anvendes på spiselige planter.
  4. Der kan anvendes bekæmpelsesmidler mod hvide fluer, og man bør så begynde øverst i planten med fokus på undersiden af bladene. Middel, der indeholder rapsolie og pyretriner, har effekt mod hvide fluer.
  5. Hvis du har drivhus, kan parasitvepse (på latin Encarsia formosa) sættes ind for at bekæmpe hvide fluer. Det er bedst, hvis man kan sætte dem ind forebyggende og kontinuerligt.
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top