Snog

Snogen er ikke en slange, du behøver at bekymre dig om, den kan egentlig ikke skade mennesker på nogen måde. Snogen har faktisk mere grund til at frygte mennesker, den blev før i tiden anset for at være føde, men er nu beskyttet i Europa for at undgå udryddelse.

Snogen og hugormen er de mest almindelige slanger i Danmark. En almindelig årsag til, at man interesserer sig for snogen er, at man gerne vil vide, om det er en ufarlig snog, man er stødt på, eller om det er en giftig hugorm. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, er det ikke særlig svært at se forskel på en snog og en hugorm.

Kort om snogen

Snog (på latin Natrix natrix) kaldes også nogle gange almindelig snog eller vandsnog - ofte finder man snogen i eller i nærheden af vand. Den er eurasisk, dvs. udbredt over Europa og det vestlige Asien, samt de nordligste dele af Afrika.

Snogen findes i hele landet. En snog kan blive to meter lang, men oftest er den 80-140 cm, afhængigt af alder og køn.

Snogens hovedføde er andre amfibier, dvs. først og fremmest frøer (springpadder), men også nogle gange faktisk fisk eller små pattedyr som f.eks. mosegrise.

Snogen klassificeres som en padde eller krybdyr, og disse er alle fredede. Visse snogearter i verden er truet af udryddelse, f.eks. gotlandsk snog, dog ikke den almindelige snog.

Snok Natrix natrix

Billede: Snog (Natrix natrix). © Stick AB

Sådan genkender du en snog

Oftest finder man snoge i sommerhalvåret og da tæt på vand - fordi det er tæt på vandløb, at de finder deres naturlige føde. Fra oktober og gennem vinteren overvintrer snogen i dvale under jorden i huller i frostfri dybde.

En snog er meget sky og søger at flygte, inden den kommer i kontakt med mennesker. Den kan faktisk også spille død, hvis den vurderer, at flugt ikke er muligt. Så lægger den sig på ryggen og lader tungen hænge ud.

Sammenlignet med hugormen, har snogen et ret lille og rundt hoved. Den har en jævn kropsform og runde pupiller (hugormens er aflange). Snogen har en karakteristisk gul krave. Denne kravemarkering kan vise sig som to gule eller hvide prikker bag hovedet.

Læs mere om, hvordan du ser forskel på snog og hugorm.

 

Sådan slipper du af med snoge

Snoge kan ikke skade mennesker. De har ganske vist gift, der lammer deres bytte, men mangler hugtænder, hvilket betyder, at giften ikke kommer ind i mennesker, selvom de skulle blive bidt.

Da snogen er fredet og ikke udgør en trussel for hverken mennesker eller husdyr, anbefales ingen form for bekæmpelse af slangerne.

Desuden kan snoge drive hugorme væk (som man gerne undgår i sit nærmiljø). Det skyldes, at de konkurrerer om den samme føde.

 

Sjove fakta om snoge

  • Snogen kan spille død ved at lægge sig på ryggen og lade tungen hænge ud af munden
  • Kan afgive ildelugtende sekret fra duftkirtler ved analåbningen, når den bliver skræmt
  • Snoge lever længe - ofte op til 28 år
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top