Springhale

Der findes to forskellige typer springhaler, kugle- og ledcollemboler. Den ene er god og hjælper dine planter, mens den anden skader dem ved at spise dem. Vi viser, hvordan du skelner mellem springhalerne, og hvordan du slipper af med dem, der gør skade på dine planter.

At finde springhaler blandt sine planter er ikke noget usædvanligt og ofte ikke noget at være urolig for. Det er ganske enkelt at slippe af med den slags springhaler, som faktisk gør skader, og du behøver ikke engang at bruge bekæmpelsesmidler.

 

Kort om springhale

Tilhører det, der kaldes urinsekter (lat. Entognatha) og fandtes allerede for 400 millioner år siden. Findes over hele verden og til forskel fra de fleste insekter også i Antarktis.

Af springhaler (lat. Collembola) findes der op til 9000 arter i verden, men kun ca. 450 af dem findes i Danmark i dag. Forskellige arter af springhaler trives meget forskellige steder, f.eks. findes nogle på strande, andre i snedækket om vinteren, mens de fleste lever i vegetation og jordbund.

Springhaler kan knapt betragtes som skadedyr, da de gør ret ringe skade på planter, hvis nogen overhovedet.

 

Sådan genkender du springhaler

Der findes to slags springhaler: kuglecollemboler (lat. Symphypleona) og ledcollemboler (lat. Arthropleona). Klotcollemboler har en springgaffel på bagdelen, mens ledcollemboler mangler den. Med sin springgaffel kan springhalen gøre store spring, når den føler sig truet.

Det er dog svært at se forskel på arterne, da de er så små. I stedet kan man gå ud fra, at springhaler, som lever oppe i markvegetationen, er kuglecollemboler, og dem, som lever omkring rodsystemer og længere nede, er ledcollemboler. Du kan gå ud fra, at hvis du ser insektet på synlige dele af planten, så er det kuglecollemboler.

Kuglecollemboler er en anelse kugleformede i kroppen, præcis som navnet antyder. Ledcollemboler er mere aflange og cylindrisk formede.

Springhaler er vingeløse og oftest 1-4 mm lange, men kan blive op til 6 mm lange. Springhaler er hvide, lysegrå eller svagt gennemsigtige som ungdyr.

Springhale

Billede: Springhale, kuglekollembol, Dicyrtomina ornata. © Stick AB

Der finder du springhaler

Springhaler finder du i fugtig jord, både ude og inde i potteplanter. Kuglecollemboler lever i synlige dele af planten, mens ledcollemboler lever under jorden omkring plantens rodsystem.

Det er også almindeligt, at springhaler dukker op i store antal i terrarier, hvor fugtige forhold er meget gunstige for springhalen.

 

Skader på planter forårsaget af springhaler

Det er kun kuglecollemboler (f.eks. Sminthurus viridis), som angriber levende planter, mens ledcollemboler lever af dødt organisk materiale og hyfer (svampetråde, som angriber planters rodsystemer). Så enkelt sagt skader den ene type springhale planter, mens den anden hjælper og beskytter dem.

Kuglecollemboler angriber først og fremmest spæde rødder, men kan også give sig på sunde plantedele samt spirende frø eller stiklinger. Størst skade gør springhaler i potteplanter indendørs, hvis de har nået at blive rigtig mange. Så det er godt at slippe af med springhaler, så snart du har opdaget dem.

Bemærk: Det bør nævnes, at de skader, som springhaler gør på planter, sjældent er alvorlige og dermed ikke påvirker plantens vækst eller sundhed.

 

Sådan slipper du for springhaler

En effektiv måde at komme af med eller i hvert fald reducere antallet af springhaler på er at udvande dem. Det gør du nemt med potteplanter ved at nedsænke potten i en spand vand. Springhalerne flyder så op til overfladen og kan fjernes. Hvis du gør dette gentagne gange over en periode, trives springhalerne ikke og flytter videre.

Du kan også gøre forudsætningerne dårligere for springhaler ved at reducere vandingen af planter. Så trives springhaler ikke, og populationen reduceres eller forsvinder af sig selv uden yderligere anstrengelser.

En anden måde at beskytte planter mod springhaler på er at anvende limringe, som effektivt fanger springhaler, der bevæger sig op langs plantens rod.

Nogle anbefaler jorddækning (sikkert for at give en vis fysisk barriere for springhalerne), men vi fraråder al form for jorddækning, da det hindrer fordampning og gør, at jorden bliver fugtigere. Altså gør jorddækningen, at springhaler trives bedre, hvilket selvfølgelig ikke er ønskeligt.

 

Sjove fakta om springhaler

  • Nogle springhaler mangler øjne, mens andre har 16 stk.
  • Springhaler har en springgaffel på bagdelen, som de bruger til at hoppe med
  • I jordbund kan der være 1000 springhaler pr. liter
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top