Vildsvin

Vildsvin er et flokdyr, hvor den mest erfarne so leder flokken. De er intelligente og har omkring ti forskellige lyde til at kommunikere. De formerer sig hurtigt og er altædere, hvilket kombineret gør dem til en frygtet trussel mod plantager og haver.

Vildsvin kan ødelægge en have på få minutter. Selvom de i grunden er sky, kan de vænne sig til mennesker og er dermed svære at skræmme.

 

Kort om vildsvin

Vildsvin (latin: Sus scrofa) er naturligt forekommende i Danmark, men blev udryddet i 1800-tallet for derefter at blive genindført i 1907. Dette år slap Prins Henrik (dronning Wilhelminas mand) vildsvin ud for at kunne træne i jagt. Vildsvin findes i dag både indhegnet og vildt i landet.

En vildsvineso vejer ca. 100 kg, mens en orne kan veje ca. 250 kg. Desuden er de meget kompakte dyr, der forårsager et stort antal vildtulykker hvert år. Vildsvin har en meget god lugtesans og hørelse, men ser ikke særlig godt.

 

Der finder du vildsvin

Vildsvin er normalt sky og holder sig fra menneskelig aktivitet. Vildsvin er først og fremmest aktive om natten, og flokken tilbringer oftest dagen sovende under et træ eller gemt under løv og kviste.

Vildsvin

Billede: Vildsvin, Sus scrofa. © Stick AB

Vildsvin sover ca. 12 timer om dagen. Dog bliver de straks aktive, hvis man ved en fejltagelse støder direkte på deres hvilested, hvilket er en ubehagelig overraskelse for alle involverede.

En have er meget attraktiv for vildsvin, da de kan få fat i masser af grønne planter, rødder, regnorme osv. Generelt foretrækker vildsvin haver, som tilgrænser grønne områder.

 

Er vildsvin farlige?

Vildsvin er sky og undgår mennesker med sin fremragende hørelse og lugtesans. De angriber ikke mennesker, heller ikke hvis man kommer mellem grisene og soen, hvilket er en almindelig misforståelse (det kan f.eks. bjørne gøre).

Et skadet eller meget stresset vildsvin kan dog som de fleste andre dyr angribe et menneske. Det kan være vigtigt at vide, hvis du f.eks. er på jagt eller har påkørt et vildsvin med bilen.

 

Skader forårsaget af vildsvin

Vildsvin er altædere, og selvom de kan spise mindre dyr og bladplanter, så finder de størstedelen af deres føde under jorden. De roder jorden op for at finde orme, rødder osv. Dette kan forårsage store skader på haver og landbrug.

De angriber ikke gran- og fyrreplanter direkte (som klovvildt), men kan alligevel ødelægge beplantninger indirekte gennem oprodningen.

Eftersom de spiser insekter under jorden, kan de faktisk have en positiv effekt på andre skovskadedyr, såsom barkbiler og snudebiller.

 

Sådan undgår du vildsvin

Der findes to primære måder at undgå vildsvin på, ved at fjerne deres føde eller fysisk lukke dem ude. Det er svært at skræmme dem, da de hurtigt vænner sig til mennesker. Hvis man alligevel skal forsøge at skræmme vildsvin væk, er det vigtigt at gøre det med det samme, inden de vænner sig til det og føler sig trygge på stedet.

Produkter, som med duft eller “energier” skal lukke vildsvin ude, anbefaler vi ikke, da man ikke har kunnet bevise nogen form for effekt af dem.

Følgende er det, du bør gøre for at holde vildsvin væk:

1. Fjern føde for vildsvin

  • Fjern faldfrugt
  • Opsæt fugleborde i mindst 1,5 m højde
  • Anvend helt tætte kompost- og affaldsbeholdere

2. Luk vildsvin ude

  • Hegn: Selvom vildsvin ikke hopper lige så højt som rådyr, anbefales alligevel hegn, som er mindst 90 cm høje. Det er også vigtigt, at hegnet er robust, da voksne vildsvin ellers snildt kan vælte hegnet. Færist kan anvendes til enkel ind- og udpassage, da vildsvinet har klove, og ikke gerne går på lægter.

  • Elhegn: Hvis problemet er stort, anbefales elhegn. Da de gerne sprænger jorden op på den nederste og på den måde kortslutter den, er det godt med et lidt kraftigere aggregat, mindst 5 joule. Hvis det drejer sig om en villahave, er det vigtigt at undersøge, om der findes lokale regler i kommunen omkring elhegn, da det kan være til gene for børn og husdyr.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top