Fluer: Den ultimative guide

Fluer guide

Fluer i maden, fluer i loftet, flueekskrementer i vinduet. Mange generes af fluer, der invaderer vores hjem om sommeren. Det bliver ikke bedre af, at fluer er den mest almindelige transmissionsvej til madforgiftning ved udendørsservering. Læs vores flueguide til hvordan du bliver fri for generende fluer.

 

Indledning:

 1. Kort om fluer
 2. Fluer og sygdomme
 3. Problemer med fluer i hjemmet
 4. Bekæmpelse af fluer
 5. Flere fakta om fluer

 

Kort om fluer

De mest almindelige fluearter i danske hjem er stuefluen, den blå spyflue og bananfluen (se vores guide til bekæmpelse af bananfluer).

Stuefluen er den mest almindelige flue i hjemmet og en af de arter, der er mest udbredt i hele verden.

En enkelt flue kan lægge omkring 500 æg i sit korte liv. Desuden kan hunfluer befrugtes allerede 36 timer efter de har forvandlet sig fra larve til færdig flue. Med andre ord kan fluer formere sig eksponentielt under de rette betingelser.

 

Fluer og sygdomme

Fluer kan lægge æg i frugt, kød eller ost, og overføre sygdomme og bakterier. Fluer betragtes som skadedyr, fordi de udgør en sundhedsrisiko og kan sprede sygdomme som Salmonella og E. coli.

Fluer er faktisk den mest almindelige årsag til madforgiftning ved udeservering.

Stueflue - Musca domestica

Billede: Stueflue, Musca domestica [© Kamranki, CC-BY-SA-3.0]

Problemer med fluer i hjemmet

Sådan ved du, om du er plaget af fluer i hjemmet:

 • Du bemærker fluer omkring skraldespanden og lignende
 • Du finder spor af ekskrementer i form af små sorte/mørke pletter i vindueskarmen, vinduer eller på vægge
 • Du finder larver, hvilket indebærer en stor risiko for, at dit hjem snart blive invaderet af fluer

Fluerne tiltrækkes af varme og lys, og sidder ofte i solbeskinnede vinduer eller på lune vægge og mure.

 

Bekæmpelse af fluer

Enkelte fluer bekæmpes nemmest med en klassisk fluesmækker eller en sammenrullet avis. Er du generet af fluer, og vil slippe for at skulle jage dem, så kan det betale sig at foretage en forebyggende indsats:

 • Fluespray: Bekæmpelsesmiddel mod fluelarver i fx stalde og hønsehuse. Produkteksempel
 • Fluestift: Efterlader usynlige streger, der effektivt bekæmper fluer. Velegnet til brug i vinduer eller køkken. Produkteksempel
 • Fluepapir: Fluepapir med klister og lokkemiddel, der tiltrækker og bekæmper fluer. Fx Fluepapir 6 m
 • Fluefælde: Primært til udendørsbrug og velegnet til fx at beskytte terrassen mod generened fluer. Fx Fluefanger 4-pak
 • Lysfælder: UV-lyset tiltrækker fluer, men er usynligt for mennesker. Produkteksempel
 • Insektnet: Placeres i døre og vinduer, der effektivt holder fluerne væk. Produkteksempel

 

Flere fakta om fluer

Der findes over 100.000 forskellige fluearter i verden. Fluen tilhører den tovingede insektgruppe Diptera, som hentyder til at insektgruppen kun har et par vinger (di = to ptera = vinger). Insekter i denne gruppe har ét par vinger, hvilket adskiller dem fra andre insektgrupper. Insektgruppen afviger også fra andre arter ved at følehornene er kortere end hovedet.

Der er mange forskellige arter, fx er verdens største flue Gauromydas heros, som lever i Central- og Sydamerikas egnskove, hele 7 cm lang, mens verdens mindste flue Euryplatea nanaknihali kun er 0,4 mm - hvilket er lidt mindre end et saltkorn.

Fluen har to sammensatte øjne og et bevægeligt hoved. Fluen er oftest kraftigt bygget med en kort krop og sugende munddele (sugesnabel), som den bruger til at opsuge føde.

Fluen har en vigtig rolle som bestøver, og sandsynligvis var fluen blandt verdens første bestøvere, og dermed har den været med til at skabe fundamentet for verdens store økosystemer.

Flugans öga

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top