Købs- og leveringsbetingelser

Det er vigtigt for Stick, at alle kunder er tilfredse efter at have handlet hos os. Hvis du har spørgsmål til de vilkår, vi anvender, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice, så vi kan hjælpe dig!

For ferskvarer/kølevarer gælder særlige betingelser. For produkter mod væggelus gælder også andre vilkår for at undgå spredning, se særlige vilkår væggelus.

Leveringsbetingelser

Fragtomkostningerne for en bestilling debiteres efter vægt og transportform. Dine faktiske fragtomkostninger for hele købet fremgår altid ved kassen før køb. 

Normal leveringstid er cirka 1-3 arbejdsdage for varer, der er på lager (lagerstatus fremgår af kassen), dog kan vi aldrig garantere leveringstid, da der kan opstå uventede problemer hos os, transportøren eller kunden. I højsæsonen kan det tage længere tid for både produkter på lager og øvrige produkter.

Vi sender bestillinger med Budbee og DHL. Vi påtager os ikke noget ansvar for eventuelle forsinkelser afhængig af fragtfirmaet, og vi påtager os heller ikke det økonomiske ansvar for konsekvenser, der måtte opstå. Bemærk at den valgte Service Point ikke kan garanteres.

Det er vigtigt at tænke på følgende:

 • Du har ansvaret for at sikre, at de oplysninger, du har angivet for levering, og som kan blive brugt til advisering, er korrekte. Ved mislykket levering, som skyldes mangelfuld information fra kunden, opkræves et gebyr på DKK 200 eller hele ordreværdien (det, der er lavest). 
 • Ved hjemmelevering eller direkte levering til virksomheder er det kundens ansvar at tage imod varen. Hvis forsendelsen ikke modtages, opkræves et gebyr på DKK 200 eller hele ordreværdien (det, der er lavest).
 • Har du bestilt og ikke afhentet din forsendelse, inden den går retur til os, for pakker hos transportør op til ca. 14 dage, opkræver vi et gebyr for ikke afhentet pakke med 200 DKK eller hele ordreværdien (det, der er lavest). Gebyret dækker vores omkostninger til transport og håndtering af varerne. 
 • Hvis du opdager skader på pakken, skal du straks anmelde den til posthuset eller en anden transportør og anmelde skaden. Afhent ikke en beskadiget pakke!
 • Opdager du ikke skaden, før du har åbnet pakken, og skaden er af den art, at den kan henføres til postens eller transportfirmaets håndtering, skal du kontakte dem og anmelde skaden.
 • Hvis du vælger et postnummer i fragtvælgeren, som ikke stemmer overens med din faktiske leveringsadresse, kan det være, at din valgte forsendelse ikke er mulig. I dette tilfælde ændres din fragt til en alternativ transportør, som kan levere ordren.
 • Hvis en eventuel tvist med posten eller transportfirmaet ikke kan løses, skal du kontakte os via vores kundeservice, så vi kan hjælpe dig.

Fortrydelsesret/reklamation

Du har ret til at returnere bestilte fejlfrie varer uden begrundelse. Meddelelse om dette skal gives så hurtigt som muligt, dog senest inden for fjorten (14) dage efter modtagelse af varen. 

Når de returnerede varer er os i hænde, krediteres du for varer og fragt, og du refunderes da i henhold til samme betalingsmetode, som du har anvendt ved købet. Dette sker inden for 14 dage, fra vi har modtaget din returnering. Er produktet taget i brug, forbeholder vi os ret til at foretage et værdiforringelsesfradrag, dvs. hvis produktet har været anvendt mere end det, en normal inspektion kræver. Dette omfatter også eventuelt tilbehør til produktet såsom produktemballage, manualer, dele og forbrugsartikler.

Du betaler selv returfragten, når du vælger at benytte dig af fortrydelsesretten. Du kan bestille returfragt gennem os, prisen for denne er 100DKK som standard og 200DKK for pakker, der vejer mere end 2 kg.

For at fortryde købet er det vigtigt, at du giver vores kundeservice besked, inden du returnerer varen, så vi kan hjælpe dig, give dig korrekte returinstruktioner og er klar til at modtage varen. Angiv dit ordrenummer i denne kontakt, hvilket forenkler og fremskynder din sag. 

Reklamationer: Hvis man kan påvise, at der er fabrikationsfejl på produktet, får man et nyt produkt eller fejlen udbedret med f.eks. nye dele. Reklamationsretten gælder ikke ved slidskader, faldskader, skader pga. eksterne faktorer, som ikke kan henføres direkte til fejl på produktet, fejl pga. håndtering eller manglende vedligeholdelse m.m. Ved reklamation skal du altid underrette vores kundeservice for at oprette en reklamationssag. I denne fase vejleder vores kundeservice kunden for at fastslå, at fejlen, der påberåbes, faktisk er af en sådan art, at det kan give anledning til reklamation.

Vi kan desværre ikke garantere, at vores produkter altid bekæmper skadedyr med succes. Årsagen er, at omfanget af skadedyrsangrebet, skadedyrs adgang til føde og flere andre faktorer kan påvirke resultatet, som er uden for vores kontrol. Vi kan dermed ikke erstatte varer, der er taget i brug, f.eks. fordi en vare ikke opleves som effektiv og hensigtsmæssig.

For virksomheder gælder fortrydelsesretten ikke, kun i aftalte specielle tilfælde.

Betaling

Se Klarnas vilkår, vises også ved kassen.

Personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Vi har også en fortrolighedspolitik, som berører vores håndtering af dine personlige oplysninger, der er relateret til EU's databeskyttelsesforordning GDPR.

SMS-advisering

Det mobiltelefonnummer, du angiver i kassen, kan blive brugt til SMS-advisering af levering eller øvrig kommunikation, som vedrører din ordre.

Tvist

Eventuelle tvister løses i første omgang i dialog med vores kundeservice. Vi følger nationale forbrugerorganisationers anbefalinger og henviser i øvrigt til Europa-Kommissionens værktøj til tvistløsning på nettet.

 


Særlige vilkår for produkter mod væggelus

Væggelus er et skadedyr, som er dyrt og svært at fjerne. Væggelus kan spredes med forsendelser, som kommer tilbage til os fra kunden, til vores virksomhedslokaler eller i værste fald til andre kunder. Af den grund kan vi ikke modtage pakker med væggelusprodukter, som har været hos slutkunden, hvilket påvirker vores mulighed for at modtage returvarer, samt hvordan vi håndterer reklamationer.

Særlige vilkår omfatter følgende produkter mod væggelus:

 • Nattaro Safe® 30 m
 • Trapit plus mod væggelus 5-pak
 • Væggelusfælde Climb-Trap 4-pak
 • Madrasovertræk - BugStar®

Gælder også samtlige øvrige produkter, hvis kunden ved, at denne har et igangværende væggelusangreb i de lokaler, hvor forsendelse/pakke eller produkter er håndteret.

Returvarer

Vi har ikke mulighed for at modtage returnering af berørte produkter efter afhentning fra kunden. Det er for ikke at risikere at sprede væggelus.

Reklamationer

Ved reklamation skal du altid underrette vores kundeservice for at oprette en reklamationssag. Send ikke et produkt tilbage til os med henblik på reklamation. Reklamationshåndtering for berørte produkter sker ved hjælp af billeder og øvrig kommunikation for at undgå risikoen for at sprede væggelus.

 


Særlige betingelser for nematoder (kølevare/friskvare)

Særlige vilkår omfatter følgende nematodprodukter:

 • Nemaslug® nematoder 40 m2
 • Nemaslug® nematoder 100 m2
 • Nemasys® Multi 60 m2

Levering

Vi forsøger at levere så hurtigt som muligt. Inden for en uge skal varen findes hos kunden. Vi sender oftest kun mandag, tirsdag og onsdag, for at nematoderne ikke skal være i postgang i weekenden og dermed tabe dage af holdbarheden. Omkring helligdage i meget varme perioder om sommeren eller i streng kulde om vinteren kan leveringstiden blive længere, da nematoderne er levende organismer, som ikke bør udsættes for temperaturer over +30 grader eller frysetemperatur.

Leveringsmåde

Da nematoderne er kølevarer, bør man undgå at bestille, hvis det er meget varmt udenfor. Når varen er leveret til kunden, er det kundens ansvar at sørge for, at varerne bliver håndteret på bedste vis. Stick erstatter ikke skader, der er opstået efter advisering eller levering. Kunden bør forvisse sig om at kunne modtage varen i forbindelse med levering, dvs. advisering eller postomdeling. Vi påtager os ikke noget økonomisk ansvar for eventuelle forsinkelser, der skyldes fragtfirmaet.

Reklamation og returret

Vi garanterer, at de sendte nematoder er i god stand, men vores garanti gælder ikke for resultatet af behandling med nematoder. Returvarer er ikke mulige, da nematoder er ferskvarer. 

 

Copyright © 2023 Stick AB
To top