Giftfri bekæmpelse af skadedyr

Giftfri bekæmpelse

Giftfri bekæmpelse af skadedyr bliver stadigt vigtigere for danskerne. For at beskytte miljø, børn og husdyr. Men kan man slippe af med møl, myrer, dræbersnegle og andre skadedyr uden brug af giftige kemikalier, og er det lige så effektivt?

I fødevarebutikker køber vi øko-produkter og betaler ofte lidt ekstra for det - men desværre er opfattelsen stadig, hvad angår skadedyrsbekæmpelse, at giftfrie “venlige” alternativer er mindre effektive. Det er ikke rigtigt - de er efterhånden meget effektive.

 

Nematoder mod dræbersnegle

Ser man på alle skadedyr og de produkter, vi har til at bekæmpe dem, findes der eksempler, hvor giftfrie produkter ikke bare er ligeværdige, men faktisk mere effektive og virkningsfulde end andre kemiske produkter. Tag nematoder mod dræbersnegle som eksempel, mikroskopiske orme, der finder, inficerer og dræber sneglene i deres reder. Helt biologisk og uden risiko for andre organsimer, dyr og mennesker, men frem for alt mere effektivt end de præparater og produkter, vi tidligere har haft på markedet. Nematoder findes også til bekæmpelse af myrer og sørgemyg, og med stor sandsynlighed kommer der specifikke nematoder til en stor del af vores almindelige skadedyr i de kommende år.

 

Mekaniske eller elektriske fælder til gnavere

Specielt mus og rotter er længe blevet bekæmpet ved hjælp af muse- og rottegift. De blodfortyndende gifte, der anvendes, har haft en stor negativ effekt på både husdyr og dyr i naturen ved sekundær forgiftning. Katte, hunde såvel som truede havørne er blevet ramt.

Nu findes der meget effektive elektriske fælder til både mus og rotter til hjemmebrug. Der findes også mere avancerede kulsyredrevne mekaniske fælder, som er både sikre og effektive. Der findes skudfælder til andre gnavere som studsmus. Fælles for alle disse fælder er, at de er langt mere artsspecifikke således, at risikoen for, at andre arter skades, er minimal.

 

Insektfælder

Bekæmpelse af insekter behøver ikke at ske med insektspray. At spraye gift er ikke altid særlig træfsikkert, hvis det f.eks. er tøjmøl eller sølvfisk, man vil have fat i. Det er sky insekter, som er gode til at holde sig fra væk.

Det er langt smartere at lokke insekterne til gift- og lugtfri fælder, hvor de sætter sig fast i lim. F.eks. feromonfælder mod tøjmøl (som lokker med den duft, som hunner af arten afgiver ved parring) eller fødevarebaserede fælder mod sølvfisk (som lokker med sølvfiskens favoritføde). På den måde får du bugt med både tøjmøl, sølvfisk og andre insekter med ren samvittighed og uden gift.

 

Giftfrit insektmiddel

Endelig findes der insektmidler, som er helt fri for nervegift. Midlet består af pulver af fossilt stenmel, kiselgur, som er et naturligt mineral af forstenede kiselalger. Kiselpulveret virker mekanisk på diverse insekter som f.eks. væggelus, myrer, sølvfisk og pelsklanner med flere. Kiselgur fungerer bedst mod krybende insekter, da de lettere kan komme i direkte kontakt med pulveret. At bruge kiselgur mod insekter er ikke så meget sværere end at bruge traditionelle insektsprays - og det betaler sig for både sundhed og miljø.

 

Rød cedertræ mod insekter

Når det drejer sig om sølvfisk, tøjmøl, pelsklanner, myrer med mere, findes der naturlige økologiske alternativer som f.eks. cedertræsprodukter. De fungerer særdeles godt som forebyggende foranstaltning, især mod små insekter som tøjmøl, pelsklanner, sølvfisk m.fl.

 

Egne fælder og attrapper

Man kan også anvende enkle fælder, attrapper og andet for at undgå bekæmpelse på traditionel vis. F.eks. til hvepse fungerer hvepseboattrapper glimrende, fordi de ganske enkelt skræmmer de hvepse væk, der er ude for at etablere et bo. Bananfluer kan man fange i sin egen fælde, som kun indeholder vand, eddike og honning.

Med list og viden kan man bygge attrapper og fælder, som kan anvendes i årevis og aktivt bekæmpe skadedyr helt uden bekæmpelsesmidler. Der findes også mange produkter på markedet, som bygger på helt naturlige ingredienser, som kan kan købe færdige, hvis man ikke har tid eller lyst til at bygge selv, f.eks. en praktisk hvepse- og fluefælde.

Det er også muligt at udnytte skadedyrs naturlige fjender til at skræmme dem væk. For eksempel er både mus og fugle bange for ugler. En naturtro ugle som attrap kan være en effektiv beskyttelse af en parkeringsplads eller terrasse mod forstyrrende fugle.

 

Professionel sanering

Flere af de store rengøringsvirksomheder har i dag flere miljøvenlige metoder til bekæmpelse, som anvendes, når de er gode alternativer til kemisk bekæmpelse. Disse alternative metoder kan for eksempel være at udnytte skadedyrs følsomhed over for høje eller lave temperaturer og ganske enkelt opvarme eller afkøle et rum og dermed bekæmpe skadedyret.

 

Fremtiden for giftfri bekæmelse

Da mange efterspørger de miljøvenlige alternativer, presses producenterne til at udvikle effektive alternativer. Vi håber og tror på, at de fleste skadedyr og insekter vil kunne bekæmpes helt giftfrit i løbet af få år på grund af den udvikling, der nu sker i branchen.

Vi er konstant på jagt efter de producenter, der driver udviklingen fremad og tør satse giftfrit, biologisk og økologisk/naturligt, for at vi kan tilbyde vores kunder et stærkt og komplet sortiment.

Læs også vores guider pr. skadedyr for at se, hvilke giftfrie foranstaltninger du kan tage for at undgå skadedyr, f.eks. rengøring, vask eller opvarmning.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top