Melbiller: Den ultimative guide

Mjölbaggar Brödbaggar

Melbillen findes i forskellige i farver og størrelser, men de kan alle gøre hele køkkenets indhold uspiseligt. Her kan du læse mere om, hvordan du genkender, bekæmper og forebygger de melbiller.

 

Indledning:

 1. Kort om melbiller
 2. Hvor kommer melbillerne fra?
 3. Sådan genkender man melbiller
 4. Skader forårsaget af melbiller
 5. Forskellige melbiller
 6. Lignede biller, som angriber levnedsmidler
 7. Forebyggelse af melbiller
 8. Tjekliste til rengøring
 9. Bekæmpelse af melbiller
 10. Flere fakta om melbiller

 

Kort om melbiller

Melbillen, som hører under familien skyggebiller, findes i forskellige i varianter. De fleste vil på et eller andet tidspunkt få besøg af melbillen. Melbillen er almindelig, da hunnen lægger æg hver dag, og derved formerer sig hurtigt. En hunmelbille lægger i sin levetid ca. 450 æg.

Melbillen lever af mel- og kornprodukter, pasta, krydderier og frø. De lægger også deres æg i denne type fødevarer, og formerer sig hurtigt. Melbiller kan tygge sig gennem emballage og få adgang til føden for at spise eller lægge æg. I tilfælde af melbiller skal de angrebne produkter kasseres.

Melbillen udskiller et ildelugtende sekret, der giver det angrebne produkt en grålig farve og har en tendens til at mugne. Melbillens sekret har en stærk lugt, der minder om lysol, og derfor kaldes denne type melbille også for lysolbille.

 

Hvor kommer melbillerne fra?

Melbillen forvolder store problemer for landbrugsindustrien i Danmark og i resten af verden, og melbillen kommer også ud til slutforbrugeren, da de kan overleve hele processen. Melbillen kan etablere sig i en hvilken som helst del af kornproduktionen, fx på møllerier og kornlofter, for efterfølgende at sprede sig til bagerier og private husholdninger, inden problemet opdages.

Desværre kan man ikke helt beskytte sig mod melbiller, da de kan komme med nykøbte varer.

Melbillen er udbredt i den danske og kan flyve, hvilket betyder, at de kan komme ind i hjemmet om sommeren. Billen er en god flyver og kan derfor ofte findes inden døre i vores hjem i sommerhalvåret.

Hvis man flytter ind i et gammelt hus, kan der være melbiller, som kan give problemer. Så får melbillerne adgang til levnedsmidler, og et stort angreb kan bryde ud.

Vanlig mjölbagge

Billede: Melbille, Tenebrio molitor. © Stick.se

Sådan genkender man melbiller

Følgende er tegn eller spor, man skal være opmærksom på ved mistanke om melbiller.

1. Udseende:

 • En voksen melbille er enten rødbrun, kastanjebrun eller sort og kendetegnes ved antenner, der udvider sig gradvist ved spidsen. Længden varierer afhængigt af typen af melbille, men generelt måler den 3-5 mm eller 10-18 mm.
 • Hunnen lægger hvide, bønneformede æg enkeltvis eller i klynger i løbet af foråret, som kan være svære at se med det blotte øje.
 • Pupperne er først hvide, derefter gule og er ikke indelukket i fast puppe.
 • De voksne biller kommer frem i det sene forår eller tidlig sommer og lever i et par måneder.

2. Levesteder:

 • De fleste melbiller findes i inficerede fødevarer i køkkener, spisekamre eller lagerrum.
 • Når først melbillerne har angrebet fødevare i hjemmet, er de meget mobile og vil sprede sig hurtigt på jagt efter andre fødevarer som tørret frugt, ris og korn.

3. Tegn på angreb:

 • Lugt: Melbillen afgiver et lugtende sekret, som kan blive siddende i angrebne varer.
 • Misfarvning: Det angrebne mel/kornprodukt får en grålig farve og har en tendens til at mugne.
 • Larver: Larverne er en honninggule med hård, glat poleret og ormeagtig krop.

De voksne biller og larverne er lette at finde i mel, når man sigter det gennem en køkkensigte. Æggene er hvidlige, klæbrige og næsten usynlige på grund af melpartiklerne, som hænger ved.

 

Skader forårsaget af melbiller

Melbiller er ikke det mindste farlig, men angriber fødevarer. Billen gør skade på forråd indendørs i opvarmede lokaler.

Melbiller kan være et problem i private husholdninger, butikker eller fremstillingsvirksomheder, især når det kommer til mel- og kornprodukter.

Følgende beskriver de forskellige arter af melbiller og lignende biller, samt hvilke fødevarer, de normalt angriber:

Art

Angriber (bl.a.)

Stor melbille (Tenebrio molitor)

Kornprodukter/mel.

Rødbrun melbille (Tribolium castaneum)

Korn, nødder, krydderier og tørret frugt.

Sotbrun melbille (Tribolium destructor)

Kornprodukter/mel.

Rismelbille (Tribolium confusum)

Kornprodukter/mel.

Savtakket kornbille (Oryzaephilus surinamensis)

Kornprodukter, tørret frugt og nødder.

Brødbille (Stegobium paniceum)

Brød, korn, pasta, tobak, krydderier.

Tobaksbille (Lasioderma serricorne)

Tobak, tørret frugt, krydderier, korn og bælgfrugter.

 

Forskellige arter

I Danmark er den store melbille, den sortbrune melbille samt den rødbrune melbille de mest almindelige:

Stor melbille (Tenebrio molitor) lever i den danske natur. Her bor den blandt andet i spurve- og duereder. Billen er en god flyver og kan derfor ofte træffes inden døre i vores hjem under de varme årstider.

En voksen melbille måler ca. 10-18 mm. Nyklækket er billen lysebrun, men farven bliver mørkere med tiden, og til sidst bliver billen rødbrun eller sort.

Billede: Stor melbille, Didier Descouens - Eget arbejde, CC BY-SA 4.0

Rødbrun rismelbille (Tribolium castaneum) er en indvandret art, som findes i store dele af verden.

Den rødbrune rismelbille flyver ofte, når temperaturen er tilstrækkelig høj.

En fuldvoksen rismelbille måler 3-4 mm. Farven er rødbrun. Rismelbillen lever i ca. 6 måneder som voksen bille. Den amerikanske rismelbille (Tribolium confusum) minder meget om den rødbrune rismellbille.

Billede: Rødbrun rismelbille, Sarefo - Eget arbejde, CC BY-SA 3.0

Sortbrun melbille (Tribolium destructor) ligesom den rødbrune melbille er den sortbrune melbille en indført art. Billen har efterfølgende etableret sig i Danmark, og findes nu i både bagerier, møllerier, på kornlofter og private husholdninger.

En fuldvoksen sortbrun melbille måler ca. 5 mm. Navnet til trods er den sortbrune melbille mørkebrun i farven, og farvemæssigt midt i mellem den store og rødbrune melbille.

Billede: Sortbrun melbille, Sarefo - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Lignede biller, som angriber levnedsmidler

Der er flere forskellige typer biller, der ligesom melbille angriber levnedsmidler, som minder om melbiller og dermed nemt forveksles. Grundlæggende er det kropsformen og til en vis grad størrelsen, der adskiller melbiller fra lignende typer biller:

Savtakket kornbille (Oryzaephilus surinamensis): En voksen savtakket kornbille måler ca. 2,5-3 mm. Smal kropsform.

Billede: Savtakket kornbille, Emil Hochdanz, Public Domain

Brødbille (Stegobium paniceum): En voksen brødbille måler ca. 2-3 mm. Tyk krop og en tydelig pukkel på kroppen.

Billede: Brødbille, Siga - eget arbejde, CC BY-SA 3.0

Tobaksbille (Lasioderma serricorne): En voksen tobaksbiller måler ca. 2-3 mm. Rent udseendemæssigt minder den om brødbillen.

Billede: Brødbille, Kamranki - eget arbejde, CC BY-SA 3.0

Hvis man kun finder larver, og ikke fuldvoksne biller, kan der være tale om melmøl, som også angriber mel- og kornprodukter.

 

Forebyggelse af melbiller

Der er fem ting, man kan gøre for at forebygge angreb af melbiller:

 1. Grundig rengøring med særligt fokus på at undgå rester af mel- og kornprodukter i køkkenskuffer og -skabe.
 2. Undgå opbevaring af levnedsmidler på steder med høj luftfugtighed.
 3. Gennemgå køkkenskabe og -skuffer løbende og kassér altid gamle levnedsmidler.
 4. Opbevar levnedsmidler i forseglede beholdere, som melbillerne ikke kan gnave gennem. Fx glas- eller metalbeholdere.
 5. Indikationsfælder, som fx en limfælde, som hurtigt viser, om der er melbiller i husholdningen.

Desværre kan man aldrig sikre sig helt mod melbiller, da melbiller og larver kan gemme sig i nyindkøbte fødevarer. Der er for det meste kun få larver i nye fødevarer, og de kan derfor være meget svære at opdage. Men hvis man tager forebyggende forholdsregler kan man stoppe melbillerne både hurtigere og med en mindre krævende indsats, end hvis angrebet vokser.

 

Tjekliste til rengøring

En af de vigtigste forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af melbiller er rengøring. Rengøringen inkluderer (1) isolering og (2) håndtering af angrebne fødevarer samt (3) rengøring af overflader i fødevareopbevaring og sikre, at der ikke findes melbiller, larver og æg.

Nogle gange kan (4) bekæmpelse være nødvendigt for at fjerne melbillernes æg, som kan gemme sig i sprækker, og dermed overleve selv en meget grundig rengøring.

Følgende tjekliste kan bruger til at sikre en effektiv rengøring:

1. Forberedende foranstaltninger

 • Tøm køkkenskuffer og -skabe helt for fødevarer og køkkenredskaber.
 • Placér fødevarer på plastbakker eller lignende for at forhindre, at melbillerne spreder sig under rengøringen.

2. Håndtering af fødevarer

 • Se efter tegn på mølbiller i fødevarerne
 • Typiske produkter, som angribes, og man bør være ekstra opmærksom på
 • Læg alle potentielt angrebne produkter i tætsluttende plastposer
 • Kassér angrebne levnedsmidler/produkter
 • Potentielt angrebne produkter, som ikke kasseres, skal enten (A) fryses ned ved -18℃ i 48 timer eller, (B) opvarmes til 55℃+ i 1-2 timer.

3. Grundrengøring

 • Vask køkkenredskaber (gerne i opvaskemaskinen på et varmt program)
 • Rengør alle synlige overflader: borde, køkkenlåger, bordplade, køkkenmaskiner etc.
 • Støvsug alle områder med særligt fokus på skrækker og revner i skuffer og skabe, hvor melbillens æg ofte gemmer sig. Kassér derefter støvsugerposen.
 • Rengør fra oven og arbejd ned mod gulvet for at undgå snavs på de områder, der allerede er rengjort.

(4.) Bekæmpelse: Overvej følgende, hvis rengøringen ikke har løst problemet.

 

Bekæmpelse af melbiller

Den mest udfordrende ved bekæmpelse af melbiller er, at deres æg kan være skjult i sprækker og revner, og dermed kan overleve selv en grundig rengøring. Grundig støvsugning gør en forskel, men for at være sikker på at ingen æg overlever, bør man også anvende bekæmpelsesmidler.


Tip: Inden du går i gang skal du fjerne alt fra de overflader, som skal behandles, inden du går i gang. Du bør også have rengjort overfladerne iht. “Tjekliste til rengøring”.


Valg af bekæmpelsesmiddel: Enten kan du anvende insektmiddel (såkaldt insekticid), eller du kan anvende giftfrit pulver i form af kiselgur (effektiv til bekæmpelse af alle kravlende insekter). Mange foretrækker at anvende kiselgur, eftersom bekæmpelse foregår i køkkenet og blandt fødevarer. Kiselgur har været brugt som naturlig insektbekæmpelse siden oldtiden. Ulempen ved kiselgur er, at virkningen er relativt langsom, da insekterne først dør efter op til 7 dage.

 

Flere fakta om melbiller

Melbillens korte livscyklus betyder, at den kan formere sig 4-5 gange om året i varme og gunstige betingelser. Den gennemsnitlige levetid for melbiller er ca. 1 år, men de kan leve i op til 3 år.

Melbillen gennemgår fire udviklingsstadier i sin livscyklus, æg (gennemsigtig), larve (gullig 4-5 mm lang ovalformet), som puppe eller voksen bille (rødlig, brunlig eller sort og ca. 4-5 mm lang). Melbillen angriber fødevarer, men det er kun larver og voksne biller, som kan ses med det blotte øje.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top