“Venlig” måde at slippe for rotter og mus på

Katt mus Stick

Selvfølgelig vil du gerne slippe af med mus og rotter, men samtidig ønsker du ikke, at dyrene skal lide unødigt. Vi viser tre sikre måder, som giver dyrene minimal lidelse og stress.

 

At slippe af med rotter og mus skal være rent, hurtigt og smertefrit - både for dig og for musen/rotten. Der er ingen grund til, at dyr plages unødigt, f.eks. ved:

  • At sidde fast i en limfælde, hvilket skaber betydelig stress og en langtrukken død
  • Lidelse, som rottegift eller musegift kan medføre
  • At blive fanget af en kat, der “leger” dyret til døde

En skånsom død betyder også, at det er mindre ulækkert, og der er mindre arbejde med rengøring af fangstredskabet. Dårligt konstruerede fælder skaber ikke bare mere lidelse, men også mere griseri og blod, da de ofte mislykkes med opgaven med uberegnelige følger som f.eks. en skadet rotte, der løber rundt i huset i panik.

Et tredje vigtigt aspekt, når du vælger bekæmpelse, er, at andre dyr eller f.eks. børn ikke risikerer at blive skadet af fælden. Dvs. at fælden kun bekæmper det dyr, den er beregnet til. Det betyder også, at placering af fælden er afgørende, så læs produktforskrifterne, så du ved, hvor du skal sætte fælden.

 

Humane måder at bekæmpe

Slagfælder

Disse skal være kraftfulde og have en gedigen og sikker konstruktion, som giver god præcision og er hurtigt dræbende. Afgørende for en god fælde er, at dyrene ikke risikerer at blive udsat for unødige lidelser, at redskaberne er sikre for mennesker og husdyr, samt at de kun fanger de arter, som fangstredskabet er beregnet til.

Husk: Da slagfælder oftest har en enkel mekanisk konstruktion, som kan udløses af et barn, skal fælderne altid placeres sikkert i henhold til produktets anvisninger.

Fælder til levende fangst

Måske den mest humane måde at bekæmpe rotter og mus på, hvis man gør det rigtigt. Hvis du kontrollerer fælderne ofte, så byttet ikke stresses af at blive fanget og derefter slipper dyret langt væk, hvor det får en ny chance for at leve videre uden at forstyrre dig.

Husk: Det er vigtigt, at du passer fælden på den rigtige måde, hvilket bl.a. indebærer at kontrollere fælden for fangst mindst 2 gange dagligt. Ofte findes der nationale regler, som kræver, at fælder til levende fangst kontrolleres inden for et bestemt tidsinterval for at minimere den stress, som gnaverne udsættes for.

Elektriske fælder

Korrekt konstruerede og kraftfulde elektriske stød mislykkes stort set aldrig, da gnaveren, når den er kommet til det rigtige sted i fælden, får flere stærke elektriske stød, som sørger for en hurtig og sikker død. Moderne elfældere er så tilpas kraftfulde, at de i princippet dræber rotten 5 gange med elektriske stød, der reelt er overdimensionerede og desuden gentages flere gange.

Husk: Det er vigtigt, at fælden holdes ren, hvilket ellers kan påvirke fældens funktion, samt at placeringen ikke forårsager, at børn eller andre dyr kommer til skade.

Nogle tips

Når du har valgt fangstredskab, er der nogle ting, du bør være opmærksom på:

  1. Undgå, at dine duftspor havner på anordningen, når du håndterer eller sætter lokkemad i fælden.
  2. Hold redskaberne rene, så funktionen ikke påvirkes af snavs.
  3. Placer fælder uden for børns og kæledyrs rækkevidde og gerne langs vægge, hvor rotter og mus oftest færdes.
  4. Anvend redskaberne i henhold til forskrifterne, f.eks. skal du kontrollere fælder til levende fangst to gange om dagen, for at dyrene ikke udsættes for unødige lidelser.

 

Hovedbillede: Katt© Stick AB

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top