Øresnudebille

Øresnudebiller forårsager kedelige skader på planter og kan bane vej for andre planteskadedyr, som kan afslutte det øresnudebillen har påbegyndt og ganske enkelt ødelægge planten. Ofte kan man se øresnudebillers gnavemærker på bladene, men det er på rodsystemet, der er skjult under jorden, at den største skade sker.

Øresnudebiller har længe skabt problemer i plantager og haver. Men desværre stiger problemet, og der begynder at dukke flere arter op i Danmark. Dette er sandsynligvis en konsekvens af øget handel med planter, som gør, at tidligere regionale arter nu er blevet spredt til nye steder.

 

Kort om øresnudebiller

Øresnudebiller er en slags biller (som tilhører slægtene Otiorhynchus og Dodecastichus). Hos mange arter af øresnudebiller består populationen kun af hunner. Disse kan føde æg, som ikke befrugtes, og kan dermed forplante sig som enlige hunner (partenogenetisk). Konsekvensen er, at det én enkelt øresnudebille kan skabe en helt ny population bestående af tusindvis af individer.

Generelt spredes øresnudebiller med menneskelig aktivitet. Frem for alt via international handel med planter og jord og derefter lokalt mellem butikker og forbrugere eller mellem forbrugere. Øresnudebiller kan ikke flytte sig langt egenhændigt, men er stort set afhængige af mennesker for at ende i netop din have og dine planter.

Øresnudebille

Billede: Øresnudebille, Otiorhynchus ligustici. © Stick AB

Sådan genkender du en øresnudebille

Øresnudebiller ligner andre biller, men med et kraftigt tilspidset hoved samt kraftige følehorn. Øresnudebiller bliver 4-12 mm lange, afhængigt af art og forudsætninger. De er matsorte i farven.

Øresnudebillens larver lever i jorden, hvor de lever af plantens rodnet. Øresnudebillelarver er ca. 10 mm lange, har en anelse bøjet krop, mangler ben og har en mælkeagtig gul farve med en brunlig hoveddel.

 

Skader forårsaget af øresnudebille på planter

Det interessante ved øresnudebiller er, at de sjældent er specialiserede i en specifik plante. Snarere er de opportunistiske, idet de angriber de planter, der findes der, hvor de tilfældigvis fødes.

Visse øresnudebiller angriber dog specifikt urte- og træagtige haveplanter, mens andre foretrækker prydbuske, ofte syren og liguster. Specielt udsatte er vintergrønne haveplanter som rododendron, bergenia og benved.

De skader, der opstår på bladene, dræber sjældent planten, det er imidlertid øresnuddebillelarver og de skader, de forårsager på plantens rodsystem, der udgør den største skade. Skaderne samlet set svækker planten og gør den mere modtagelig for andre skadedyr, som til gengæld ofte dræber planten.

Potteplanter har sværere ved at klare et angreb af øresnudebiller. Det skyldes, at potten begrænser rodsystemets muligheder for at kæmpe imod ved at udvikle nye dele af rodsystemet.

 


Tip: Øresnudebiller efterlader tydelige gnavemærker på angrebne planters blade omkring bladenes yderkant, såkaldt bladkantning.


 

Sådan slipper du af med øresnudebiller

Du kan gøre meget forebyggende for at undgå problemer med øresnudebiller i dine planter. Det gør du ved at:

  1. kontrollere de planter du tager med hjem
  2. skylle rodsystemet for at sikre, at der ikke forekommer eventuelle resterende larver

Denne type plantekontrol hjælper dig også med at undgå problemer med dræbersnegle og flere andre planteskadedyr.

Et andet vigtigt forebyggende tiltag er at gøre det, du kan for at styrke dine planter, så de har gode forudsætninger for at klare begrænsede angreb af øresnudebiller og andre planteskadedyr.

På følgende måde kan du fange eller bekæmpe øresnudebiller:

  1. Fælder kan hjælpe dig med at begrænse problemer med øresnudebiller. Eksempelvis kan såkaldte limringe eller limstrimler på plantens rod fange øresnudebillerne, når de søger hen til plantens bladværk for føde.
  2. Du kan også selv fange voksne øresnudebiller. Det gør du om natten, når øresnudebiller er aktive og har fundet vej til plantens bladværk. Bred et lagen ud under planten, og ryst derefter plantens bladværk, så øresnudebillerne triller ned på lagenet.
  3. For effektivt at få adgang til både øresnudebiller og især larverne, kan biologisk bekæmpelse anvendes. Herved behandles plantens jordbund med nematoder, som er levende organismer, der fjerner øresnudebillernes larver.

 

Sjove fakta om øresnudebillen

  • Visse arter af øresnudebiller består kun af hunner
  • Disse formerer sig uden at æggene skal befrugtes
  • Øresnudebillens skader på blade er ikke den største skade på planten, det er imidlertid skader på rodsystemet forårsaget af larverne, som er problemet.
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top