Tusindben

Tusindben kan hjælpe dig med at holde skadedyr væk fra hjemmet, da nogle af dem er rovdyr. Samtidig kan andre arter (dobbeltfod) i stedet skade planter i hjem og have. Her kan du lære mere om tusindben, og hvordan du slipper af med dem, der gør skade.

 

Kort om tusindben

Tusindben, også kaldet kælderorm, hedder egentlig mange fødder og deles op i enkeltfod (et par ben pr. segment), samt dobbeltfod, som har mere end et par ben på visse segmenter.

Enkeltfødderne er prædatorer og spiser således andre dyr. De kan nemt genkendes, da de er meget hurtige. Enkeltfødderne er meget glubske, og store enkeltfødder omkring Middelhavet kan spise frøer og sågar mus. Alligevel er enkeltfødderne ikke farlige, og Nordens enkeltfødder bider ikke mennesker.

Dobbeltfødder er derimod langsomme og bevæger sig med en bølgelignende bevægelse lig en hurtig orm. Dobbeltfødderne er planteædere.

Tusindben

Billede: Tusindben. © Western Yellow Centipede, CC2.0

Der finder du tusindben

Tusindben trives i mørke og er afhængige af fugt. Man finder dem derfor ofte under sten eller andre fugtige steder. De har et kalkholdigt kropsskelet/panser og er derfor følsomme over for forsuring (som udhuler kalken). Navnet kælderorm vidner om, at en fugtig og mørk kælder kan være et attraktivt sted for tusindben.

 

Skader forårsaget af tusindben

Dobbeltfødderne spiser planter og organisk materiale. Disse kan derfor forårsage en del skader i hjem eller have. Dermed kan det være ønskeligt at forsøge at fjerne dem.

Enkeltfødder er prædatorer og kan i hjemmet sammenlignes med edderkopper - de er et tegn på, at der er andre skadedyr at spise, og man kan faktisk overveje at beholde dem. Når du fjerner enkeltfødderne, vil deres føde hurtigt vise sig i øget antal.

 

Sådan slipper du for tusindben

Man bør i første omgang forsøge at gøre miljøet uattraktivt. Et surt, tørt og lyst miljø er ugunstigt for tusindben. Det er også vigtigt at fjerne potentiel føde. Insektspray bider virker også godt mod tusindben - allerbedst, hvis man finder deres primære æglægningssted. Da de mangler vokslag, virker kiselgur ikke særlig godt - men de tørrer til gengæld ekstra nemt ud.

 


Vidste du: Ingen tusindben har tusindvis af fødder, men der findes en art dobbeltfod med op til 750 ben. Trods antallet af ben anvender dobbeltfødder kun 22 par ben samtidigt, når de er ude at gå.


 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top