Tætning af hus mod mus

Täta hål möss

En helt tæt bygning kan gøre, at du slipper for problemer med mus. Desværre er selv nybyggede, moderne huse ofte ikke tætte nok til at holde mus ude. Vi gennemgår, hvordan du kan tætne huset med nye, smarte materialer og på den måde holde musene ude, hvor de hører hjemme.

 

Indhold:

 1. Fordele ved tætning
 2. Almindelige steder, hvor der er behov for tætning
 3. Tjekliste for tætning af hus
 4. Eksempel på tætning mod mus
 5. Det rigtige materiale til tætning mod mus

 

Du har sikkert hørt, at mus kan bevæge sig ind gennem passager, som er 5-7 mm i diameter. Det gør desværre, at mus har fri adgang til mange huse og gerne søger ind i huse, når det begynder at blive koldt, eller når naturens madlager tynder ud. Du kan dog lukke mus ude med en grundig tætning af din ejendom, og så behøver du ikke bekymre dig om musebekæmpelse i en overskuelig periode.

Vi gennemgår her fordelene ved at musetætne huset, hvor du bør kontrollere, at huset er tæt, og hvordan du tætner, hvis du finder mangler.

 

Fordele ved tætning

Den største fordel ved at fjerne museproblemer er, at du får en permanent løsning på problemet. Forebyggende tætning af huset mod mus og andre gnavere er:

 • Miljøvenlig (sammenlignet med f.eks. musegift eller forbrugsvarer)
 • Omkostningsbesparende (da det koster meget at bekæmpe mus over tid)
 • Skånsomt mod mus (da du slipper for at fange eller dræbe musene)

Hvis tætningen lykkes for dig, kan mus indendørs være et minde blot!

 

Almindelige steder, hvor der er behov for tætning

Her følger de mest almindelige konstruktionsmæssige åbninger, som mus benytter til at trænge ind i huse:

 1. Sprækker omkring vinduer, døre og karme
 2. Ventiler og åbninger omkring ventilpassager
 3. Revner og åbninger omkring fundamentet
 4. Huller omkring gennemføringer af el og afløb
 5. Spalter og sprækker omkring tag, luftsprækker ved tag, tagfod m.m.
 6. Sprækker mellem facadebeklædning og lægter, facadehjørner mm.
 7. Huller i bygningsfundament eller under altaner m.m. I ældre huse på torpargrund kan gulvet også være utætte, og nogle gange er de lettere at udbedre end at tætne hele fundamentet.

 

Tjekliste for tætning af hus

Med følgende arbejdsproces og tjekliste kan du med succes tætne dit hus mod mus:

 1. Gør status, og gennemgå alle husets dele metodisk. Identificer huller på ≥ 5 mm.
 2. Husk, at materialer kan svulme op/krympe på forskellige tider af året. Træ, der ikke har nogen sprækker en varm sommer, kan krympe og efterlade sprækker, når det bliver koldt og fugtigt.
 3. Vær opmærksom på, at ventilerne udfylder en funktion til luftgennemtrængning. Anvend tætningsmateriale, der passer til formålet. F.eks. gnaverbeskyttelsesnet, som slipper luft igennem. Luftspalter i specielt ydervægge slipper også en vis mængde luft igennem, og dertil kan materiale som gnaverbeskyttelsesuld være egnet.
 4. Planlæg arbejdet, og anskaf den tætningstype, der passer bedst til de forskellige områder, du har fundet, som skal tætnes. For eksempel er det nemmest at tætne et lille hul med speciel fugemasse mod mus, mens det for en større overflade er mere effektivt med gnaverbeskyttelsesnet.
 5. Tætn alt, der kan give en sprække/et hul på mere end 5 mm i diameter.
 6. Kontrollér efter et år (en sæson), at tætningerne er intakte.

Generelt hjælper tætning mod mus også mod rotter. Dog bør du tage ekstra foranstaltninger omkring afløb, hvis det er rotter, du vil undgå. For eksempel sikre, at rør er hele, fjerne gamle rørsamlinger, gulvafløb og andet, der ikke er i brug. Sørg også for, at gulvafløb er hele med fungerende vandlås og helst beskyttelsesgitter. Hvis gulvafløb er blevet påvirket af rotter, findes der specielle gulvafløb, som er rottesikre.

 

Eksempel på tætning mod mus

Hvilken type tætningsmateriale, der passer bedst, afhænger af, hvad du skal tætne, omkringliggende materiale, hvor stor åbningen er, og hvilke monteringsmuligheder der findes. For eksempel:

Til..side...
Udluftningssprækker under tagetstålnet og/eller gnaverbeskyttelsesuld
Gennemføring af elkablertætningsmiddel
Åbninger yderpanel/lægtermusebørste
Gennemføringer af VVStætningsmiddel eller gnaverbeskyttelsesuld
Ventilationsudgangstålnet eller gnaverbeskyttelsesnet
Åbninger under altangnaverbeskyttelsesnet
Åbninger i torpargrundgnaverbeskyttelsesnet

 

Bemærk, at mange byggematerialer ikke er sikre mod angreb fra mus og rotter, selvom de slutter tæt. Visse materialer som isolering (f.eks. glasfiber) er oven i købet attraktive som byggemateriale for mus! Og vidste du, at rotter kan gnave sig igennem cement med glas i?! Gnavere er, som navnet antyder, gode til netop at 'gnave 'og kan komme igennem mange materialer, selvom der ikke er nogen direkte åbning.


Tips: Ud over at vælge gnavsikre materialer bør du undgå samlinger, som gør, at gnaverne får fat i noget, de kan begynde at gnave på.


 

Det rigtige materiale til tætning mod mus

Til sikrere tætning anbefales materialer, der er beregnet til at stoppe gnavere, f.eks.:

 • Tætningsmiddel: Fungerer således, at kun ydersiden tørrer, kernen tørrer ikke, hvilket gør, at gnavere undlader at gnave videre på tætningen.
 • Musebørste: Polypropylen, som mus undgår at passere, samtidig med at det bibeholder f.eks. en luftspalte.
 • Gnaverbeskyttelsesuld: Består af robuste stålfibre, som gnaverne undlader at gnave i.
 • Gnaverbeskyttelsesnet: Rustfrit net med tilstrækkelig trådtykkelse til, at ikke engang rotter kan gnave trådene i stykker. Samtidig er det fintmasket nok til, at små mus ikke kan klemme sig igennem.

Hvis du vil vide mere om mus, kan du læse vores ekspertguide om mus.

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top