Bladlus

Bladlus skader dine planter ved at suge næringen ud af planterne. En naturlig fjende til bladlus er mariehønen, men bladlus har også allierede i form af myrer, der beskytter og malker dem for honningdug. Vi viser, hvordan du kan undgå skader fra bladlus i køkkenhave og have.

Sandsynligvis er bladlus det mest almindelige planteskadeinsekt, som de fleste på et tidspunkt får problemer med. Heldigvis bliver skader oftest minimale, hvis man opdager bladlusene i tide. Desuden findes der mange gode og ret enkle måder at slippe af med bladlusene på.

 

Kort om bladlus

Bladlusenes latinske navn er Aphidoidea, en såkaldt overfamilie, der omfatter ca. 560 arter i Holland.

De fleste rovinsekter ernærer sig af bladlus, f.eks. mariehøns, snyltehveps, galmyg og bladlusløve, så de udgør en vigtig del af næringskæden. Samtidig kan bladlus være et stort problem, når de angriber kultiverede planter både indendørs, i drivhuse og udendørs.

 

Sådan ser bladlus ud

Bladlus er små, kun 2-3 mm lange, når de er fuldt udvoksede. Farven varierer lige fra rød, sort, grøn til hvid. Bladlus har ofte en flad og næsten pæreformet krop.

Med det blotte øje er det svært eller ligefrem umuligt at se bladlusens karakteristiske detaljer. De har lange følehorn samt to bagudrettede rygrør, der stikker ud på bagkroppen, som udskiller såkaldt honningdug. Flere arter har også en spids afslutning bagest på kropsskjoldet.

Bladlus

Billede: Bladlus. © Stick AB


Tip: Et tydeligt tegn på, at det er bladlus, er hvide skaller, som bladlusene har smidt, når de har 'skiftet ham'. Under et igangværende angreb finder du tørre hvide skaller på blade og på jorden under planten.


 

Der finder du bladlus

Bladlus foretrækker nye spæde skud, der sidder de gerne beskyttet på undersiden af bladene eller godt gemt i bladværket. Bladlus angriber planter både indendørs, udendørs og i drivhuse.

Bladlus formerer sig hurtigt på en plante, til den er overfyldt med angribende bladlus. Hunnerne føder ca. 50 unger i løbet af deres levetid, hvilket betyder flere om dagen. Når der begynder at blive trangt på planten, begynder bladlus at fødes med vinger. De flyver så videre til nye planter og starter der nye kolonier.

Ofte kan angreb af bladlus blive store meget hurtigt. Pludselig vrimler det med bladlus på planten, og så er der ingen tvivl om, at planten er blevet angrebet. Specielt i det tidlige forår, hvor bladlus vågner efter deres vinterdvale, er de særligt aktive og kan opstå i mængder på den plante, der har været så uheldig at være nærmest dvalestedet.

Desuden er planter særligt sårbare ved skiftet mellem vinter-forår og efterår-vinter, hvor temperaturforandringer påvirker plantens modstandskraft, og angrebene bliver som regel værre og mere skadelige.

Bladlus angriber blade

Billede: Bladlus angriber blade. © Stick AB

 

Skader forårsaget af bladlus

Bladlus tømmer planter for næring ved at suge direkte fra bladene, ligesom en myg suger menneskers blod. Ofte klarer en rask plante angrebet, men bladlusene kan påvirke plantens livsbetingelser som f.eks. vækst og produktion. Svage planter kan i værste fald dø af angreb på det forkerte tidspunkt.

Sårene, der dannes på planter efter bladlusenes angreb, gør dem desuden modtagelige for angreb af mug og de vira, som bladlus ofte fører med sig.

For at gøre det værre er der nogle arter bladlus, som desuden udnytter et enzym, hvilket får plantens blad til at rulle sig sammen. Det giver igen fugtige og skyggefulde forhold, som kan føre til svampeangreb, f.eks. sodskimmel.

 

Sådan undgår du bladlus

Det vigtigste er at holde øje med dine planter regelmæssigt. Med en tidlig indgriben klarer planter sig generelt helt uden skader fra bladlus.

Du bør også sørge for, at dine planter har så gode vækstforhold som muligt. Velbefindende planter har en naturlig modstandskraft og klarer sig derfor betydeligt bedre, hvis de bliver angrebet af bladlus eller andre skadeinsekter.

Du kan til en vis grad forebygge bladlus ved at gøre forholdene på dine planter mindre attraktive for bladlus: Bladlus foretrækker en anelse tørre planter, så regelmæssig vanding af planterne kan gøre, at bladlusene ikke trives.

Følgende metoder kan anvendes til at bekæmpe bladlus:

  • Bladlus kan fjerne mekanisk. For eksempel klemme bladlusene ihjel i hånden, hvis det drejer sig om nogle få. Hvis der er mange (hvilket ofte er tilfældet), kan man skylle planterne og bruse bladlusene af. Potteplanter kan skylles under vandhanen, mens du måske må bruge haveslangen til at bruse f.eks. frugttræer af.
  • Angrebne planter kan behandles med såkaldte nyttedyr. Disse er oftest rovinsekter eller nematoder, som biologisk og helt miljøvenligt tager sig af bladlusene.
  • Besprøjtning med sæbevand er et husmorråd, der fungerer for mange. Sprøjt alle plantens dele grundigt med sæbevand (opskrift: 1 del sæbe til 9 dele vand og en smule husholdningssprit). Gentag behandlingen 3 gange hver anden uge.
  • Hvis andre metoder ikke fungerer tilstrækkeligt godt eller hurtigt nok, findes der plantebeskyttelsesmidler og insektmidler til at bekæmpe både bladlus og andre planteskadeinsekter med.

Hvis du har store myrekolonier i nærheden, kan det bidrage til problemer med bladlus. Det skyldes, at myrer holder bladlus som kvæg og malker dem for honningdug, og beskytter derfor bladlusene mod deres naturlige fjender. I så fald kan du få store og tilbagevendende problemer med bladlus. Så kan det være, at det er myrerne du skal bekæmpe.

 

Sjove fakta om bladlus

  • Kan føde levende unger (ligesom mennesker)
  • Hunnerne kan føde uden at være blevet befrugtet
  • Ved mangel på føde fødes bladlus med vinger for at kunne sprede sig til nye steder med bedre forudsætninger
Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top