Myrer: Den ultimative guide

Myrer guide

Myrer i boligen kan være til stor gene. Myrerne kommer typisk ind i boligen for at søge føde, men de kan bekæmpes. Her får du vores guide til bekæmpelse af myrer. Du kan læse mere om de forskellige myrer, hvordan man holde myrer ude af boligen og hvordan de bekæmpes.

 

Oversigt:

 1. Kort om myrer
 2. Forskellige myrer
 3. Hvorfor søger myrer inden døre?
 4. Her finder du myreboet
 5. Forebyggelse af myrer
 6. Bekæmpelse af myrer
 7. Flere fakta om myrer

 

Kort om myrer

Den sorte havemyre er den mest almindelige myre i haven og boligen. Den sorte havemyre er mellem 2 og 4 millimeter lang, og kommer indendørs for at søge efter føde, særligt forår og sommer. Rester fra søde drikkevarer, som fx juice eller saft, kan hurtigt lokke en masse myrer til. Hvis myren finder et godt fødeemne, lægger den duftspor ud til de andre myrer, så de også kan finde føden, hvilket kan medføre en hel myrekoloni.

Herkulesmyren lever af træ, og er den største myre i Danmark. Den udhuler og ødelægger det træ, den bygger rede i, og det er derfor vigtigt at bekæmpe myrearten, når man opdager den.

Sort havemyre

Billede: Sort havemyre, Lasius niger [© Python (Peter Rühr), CC-BY-SA-3.0]

 

Forskellige myrer

I Danmark findes der ca. 80 forskellige myrearter. De fleste af myrearterne er ikke skadedyr, men snarere nyttedyr, som spiser en lang række forskellige skadedyr. Den røde skovmyre er et eksempel på en nyttig og ganske harmløs myre. Der findes mange forskellige myrearter, som ikke gør nogen egentlig skade, men er selvfølgelig irriterende at have indendørs. Det er oftest den sorte havemyre, man støder på indendørs, men også herkulesmyren og faraomyren er udbredt.

Den sorte havemyre er den mest almindelige husmyre i Danmark. Den sorte havemyre bygger oftest bo under jorden, og gerne under sten eller fliser, men de kan også bygge rede i rådne træstubbe eller fugtskadet træ i huse. Myren er almindelig i haven, som både er et godt tilholdssted samt en rig fødekilde. Den sorte havemyre er 2-4 mm lang og brunsort.

Herkulesmyren er den største myre i Danmark, dronningen bliver ca. 20 mm lang og arbejderne 6-14 mm. Herkulesmyren lever i træ, helst nåletræ, og når den findes indendørs, er det oftest i træ, der er skjult af konstruktionen, fx under gulvet. Herkulesmyren gnaver huller og gange i træet og indretter derefter rede i hullerne, hvilket kan medføre omfattende bygningsskader.

  Faraomyren stammer fra troperne, og i Danmark er den helt afhængig af indendørsklimaet for at overleve. Faraomyren lever i hulrum og sprækker i bygninger, og helst i nærheden af en varmekilde. Myren er lysegul og lidt mindre end den sorte havemyre. Faraomyren kan være meget svær at slippe af med, så hvis problemet er stort, bør man søge hjælp hos en professionel bekæmper.

   

  Hvorfor søger myrer inden døre?

  Om foråret kan myrerne have svært ved at finde føde i naturen, og så kan arbejdermyrerne søge indendørs i deres jagt på føde. Ofte finder de føde i form af noget sødt, og herefter vil man hurtigt se flere myrer myldre rundt.

  Herkulesmyren søger efter råddent træ til redebygning, oftest i naturen. Men de kan søge indendørs, hvor de kan ødelægge trækonstruktioner i huse og sommerhuse.

   

  Her finder du myreboet

  For at bekæmpe myrerne effekttiv, skal man først lokalisere myreboet. Den sorte havemyre bygger oftest bo under jorden, og gerne under sten eller fliser. Reden anlægges ofte i jorden på et varmt sted. Under fliser er der gode betingelser for myrerne, hvad angår temperatur, beskyttelse og jord, som de nemt kan flytte for at skabe tunneler til boet.

  Herkulesmyren lever i træ, helst nåletræ, og når den findes indendørs, er det oftest i træ, der er skjult af konstruktionen, fx under gulvet. Herkulesmyren gnaver huller og gange i træet og indretter derefter rede i hullerne, hvilket kan medføre omfattende bygningsskader.

  Da herkulesmyren er nataktiv, kan det være svært at finde boet. Men oftest ser man et par myrer om dagen og kan følge dem, enten er de på jagt efter føde. eller også er de på vej tilbage til boet.

  Hvis du ikke kan finde eller komme frem til boet,kan du i bekæmpe med myregift på strategisk valgte steder, hvor myrerne passerer, og efterfølgende tager giften med til boet.

   

  Forebyggelse af myrer

  Man kan gøre flere ting i og uden for boligen for at forebygge et indtog af myrer.

  Indendørs forebyggelse

  1. Tøm skraldespanden ofte
  2. Undgå rester af søde drikkevarer, sukker etc.
  3. Lad ikke dyrefoder stå frit fremme i længere tid end nødvendigt
  4. Revner og sprækker skal tætnes, så myrerne ikke kan komme ind

  Udendørs forebyggelse

  1. Undgå fugtproblemer ved grunden
  2. Reparér eventuelle lækager
  3. Undgå buske nær husmuren, de risikerer at tiltrække bladlus, som igen tiltrækker myrer
  4. Holde områder omkring husvægge og fundament rent og ryddeligt
  5. Fjern gamle træstubbe og råddent træ fra haven

  Følgende foranstaltninger er særlig vigtige for at forebygge et indtog af herkulesmyrer:

  1. Stabl ikke brænde mod husmure/ydervægge
  2. Fjern gamle træstubbe og råddent træ

   

  Bekæmpelse af myrer

  For at slå myrerne ihjel skal du først finde selve boet, eller en myresti, som du er sikker på fører til boet. Selve målet med bekæmpelsen er at dræbe dronningen; når først dronningen er død, dør myrerne. Vælg herefter en bekæmpelsesmetode, som passer til den aktuelle situation:

  1. Myrelokkedåser: bekæmper myrer effektivt og hygiejnisk indendørs, og er sikker for børn og husdyr. Se også vores tips til brug af myrelokkedåser.
  2. Myremiddel: Langtidsvirkende pulver eller granulat til bekæmpelse af myrer udendørs, inden de kommer ind i boligen.
  3. Myremiddel til udvanding: En enkelt metode til bekæmpelse af sværttilgængelige myrebo.
  4. Cedertræsprodukter: Et naturligt alternativ, som er uskadeligt for kæledyr (cedertræsolie i sprayformat til udendørsbrug).
  5. Andet, som fx bekæmpelsesmiddel kan bruges til at beskytte fx køkkenet mod myreangreb, dog er disse metoder skadelige for kæledyr.

  Her kan du finde gode og effektive produkter mod myrer.

  Når det kommer til bekæmpelse af herkulesmyrer, er det vigtigt at finde og fjerne boet. Til bekæmpelse at boet er myremiddel til udvanding oftest den enkleste metode. Fra boet spreder myrerne sig til resten af boligen. Det nemmeste er at følge myrerne og se, hvor der er flest myrer. Oftest er boet i råddent træ , træstubbe, ødelagt træ og i værste fald i trækonstruktioner, fx under gulvet. 

    

   Flere fakta om myrer

   Den sorte havemyre lever i et samfund med hanner, dronninger og arbejdermyrer (sterile hunner, som er uvingede). Midt på sommeren sværmer de bevingede hanner og hunner højt op i luften, hvor de parrer sig. Kort efter parringen dør hannen. Når hunnen er klar til at lægge æg, skal hun enten finde et bo med arbejdere, der vil have hende som dronning, eller selv gå i gang med at lave et nyt myrebo.

   Hanars enda funktion är att para sig och efter parning dör hanen. Det kaldes for parringsflugt, når store sværme af flyvemyrer stiger op i luften. Myrerne forlader nemlig deres bo for at finde myrer fra andre boer, formere sig og stifte nye boer. Efter parringen dør hannen, mens hunnen bider sine vinger af og kravler ned i jorden for at lægge æg, der efterfølgende bliver til nye arbejdermyrer.

   I betragtning af dens store udbredelse er den sorte havemyre som regel harmløs, men de fleste finder det generende at have den som ubuden gæst.

   Relaterede produkter
   Copyright © 2024 Stick AB
   To top