Træmyre

Træmyrer kan forveksles med mange betydeligt mere almindelige myrer, som ikke gør nogen større skade. Du bør dog være opmærksom på, om det er træmyrer, da de kan gøre væsentlig skade på træ og derved bidrage til fugtskader eller endda påvirke konstruktionens bæreevne.

 

Brun træmyre har mange artslægter, der ligner hinanden meget. Ofte er det kun detaljer som hovedform, tænder eller størrelse på dele af antennerne, der afviger. Hvis du finder gul-brune myrer eller myrer, der kommer fra husets konstruktionsdele, bør du gå videre og undersøge myrerne mere omhyggeligt.

 

Kort om træmyrer

Træmyren, også kaldet brun træmyre, tilhører jordmyrer. Jordmyrer bygger ikke tuer, men bygger deres rede under jorden, i gamle træer eller andre hulrum. Træmyrer kan nogle gange bygge deres reder i huse, hvilket kan forårsage stor skade.

Jordmyrer lever normalt af rodlus, som de malker, eller til en vis grad af smålarver og kryb.

Træmyre

Billede: Træmyre, brun træmyre. © Stick AB

Sådan genkender du brun træmyre

Størrelsesmæssigt er træmyrer svære at skelne fra sort havemyre. Brun træmyre bliver 3-5 mm og sort 4-5,5 mm, mens sort havemyre bliver 2-4 mm. Herkulesmyrer, som også kan gøre stor skade på træ, er betydeligt større (6-8 mm). Faraomyrer, som også er gule og kan findes i huse, er meget mindre, kun 2 mm.

Farven er ikke altid en god indikator, selvom det kan give et vist fingerpeg til artsbestemmelse. Men hvis man finder gule myrer i sit hjem eller myrer, der ser ud til at komme ud fra konstruktionen, skal man absolut reagere, da det kan være træmyrer.

Den brune træmyre er lidt mere gullig i farven og tilhører det, man tidligere kaldte gul myre. Til gule myrer hører også gul tuemyre, sandjordsmyre og kalkjordmyre, som ikke søger ind i ejendomme.

Der findes også en sort træmyre, den blanksorte træmyre. Denne minder meget om den almindelige sorte havemyre (som gerne hilser på i køkkenet om sommeren) - bortset fra, at den er meget blank.


Tip: Hvis du er usikker på, hvilken myre der er tale om, bør du gå videre med at forsøge at finde myrernes rede og på den måde fastslå, om det er træmyrer eller en anden form for myre.


 

Skader forårsaget af træmyrer

Træmyrer spiser ikke træ, snarere bruger de det som konstruktionsmateriale eller base for deres rede. Primært etablerer træmyrer sig i (fugt)skadet træ. På den måde kan de være både indikationer på, forværre eller endda være årsag til fugtskader.

Træmyrer, der har etableret sig, graver gange i trækonstruktioner, når de bygger deres rede. Dette kan igen påvirke træet ved at muliggøre fugtindtrængning eller i værste fald påvirke konstruktionens bæreevne.

 

Der finder du træmyrer i hjemmet

Sukker (og til en vis grad fedt) tiltrækker myrer, og derfor er køkkenet et almindeligt sted at finde myrer. Dette gælder også for træmyrer. Myrerne går altid den samme vej til maden, og hvis man er heldig, er disse myreveje synlige (og ikke f.eks. inde i en væg).

Sukker og fedt lokker også i skraldespanden, som er meget attraktiv, og duften af den opfattes på lang afstand af myrer. Myrerne er også afhængige af vand, og derfor kan badeværelser eller et lækkende tag tiltrække myrer.

 

Slip af med træmyrer

Myrerne kommer altid ind gennem et hul et sted i facaden. Derfor er det vigtigt, at facaden er så tæt som muligt. Ventilationskanaler uden insektnet er en almindelig første vej ind for træmyrer.

Hvis myrerne har veletableret sig, kan de bekæmpes med f.eks. kiselgur mod myrer eller almindelige myremidler, men det er vigtigt at finde reden og i første omgang bekæmpe der. I reden sidder dronningen, som lægger alle myreæg, og således opretholder myresamfundet.

I vanskeligere tilfælde, f.eks. hvis kolonien er etableret i et bjælkelag, kan det være aktuelt med professionel bekæmpelse for at beskytte ejendommen.

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top