Sådan ser du, om der er rotter eller mus på besøg

Råttor sopor

For at kunne bekæmpe korrekt er det vigtigt at vide, om det er mus eller rotter, du har på besøg. Vi viser de nemmeste måder at finde ud af, om det er rotter eller mus. Der er forskelle i spor, som tydeligt viser, hvilken gnaver det drejer sig om.

 

Rotter og mus er sky gnavere. Du kan have et omfattende gnaverproblem uden at have set en eneste mus eller rotte. Og selvom det lykkes for dig at se dem, er de ofte så hurtige til at gemme sig, at du måske ikke kan nå at se, hvilken gnaver det er. En del foretager avancerede forsøg med overvågningskameraer for at finde ud af, om det er mus eller rotter. Men der findes enklere og mere traditionelle måder at få svaret på. Nemlig at undersøge de spor, gnaverne efterlader sig - de afslører med garanti, hvilken gnaver der har været på spil.

Der er mange spor, som både rotter og mus efterlader sig, blandt andet gangåbninger, fedtpletter på vægge efter gangarealer, skrabelyde, lugte m.m. Disse spor hjælper dig med at opdage problemer med rotter eller mus, men er desværre sjældent tilstrækkelige til at afgøre, om det er rotter eller mus.

Den nemmeste måde at se, om det er rotter eller mus, er, hvis du finder ekskrementer. På afføringen kan du ret nemt se, hvilken gnaver det er. Hvis du ikke kan finde afføring, så fortvivl ikke, der findes flere ledetråde, der kan give dig svaret, f.eks. gnavemærker eller fodaftryk.

 

Rotte- eller museafføring

Hvis du har et stort angreb af rotter eller mus, finder du altid afføring, hvis du leder ordentligt og ved, hvad du skal lede efter. En mus spiser ca. 2 gram mad i døgnet, mens en rotte spiser ca. 10 gange så meget - 20-25 gram. Det gør, at rotter efterlader både mere og større mængder afføring.

Mus spreder deres ekskrementer omkring deres almindelige transportruter (musestier), mens rotter i stedet samler deres afføring på særlige steder væk fra, hvor de normalt bevæger sig.

Når du har fundet ekskrementerne, er det nemt at afgøre, om det kommer fra rotter, mus eller andre dyr.

 

GnavereStørrelse:Form
Husmusca. 6 mmSmallere/spidse ender
Skovmusca. 10 mmTykkere/spidse ender
Rotterca. 18 mmTykkere / stumpe klumper

 

Som det fremgår af billedet og tabellen, er de forskellige gnaveres ekskrementer ganske ens. Især hvis man ikke har dem stående ved siden af hinanden til sammenligning. Den enkleste og tydeligste forskel at se på er faktisk størrelsen/længden på ekskrementerne.

Så frem med målebåndet - og glem for alt i verden ikke at vaske både hænder og målebånd efterfølgende. Både mus og rotters afføring kan sprede diverse former for smitte!

mus- eller råttspillning

Billede: Rotteekskrementer (tv.) og museekskrementer (th.)

Forskellige gnavemærker

Rotters gnavemærker er ca. dobbelt så store som mus'. Tandstillingen er den samme, men rottens bid giver mærker, som er ca. 3 mm brede. At sammenligne med musens tandrække, som er betydeligt mindre og giver gnavemærker med en bredde på 1,5 mm.

Både mus og rotters tænder vokser hele tiden, så de har brug for at slibe dem ned. Det betyder, at du ikke bare kan finde bidemærker på affaldsposer, eller hvor de har prøvet at lave et hul for at komme ind. Ofte finder du steder, hvor de ganske enkelt bare gnaver for at slibe deres tænder ned.

Desværre finder man sjældent et enkelt bidemærke at studere. Både rotter og mus har en tendens til at gnave voldsomt, når de har fundet noget at gnave på. Det gør, at det er svært at skelne, hvornår et bid stopper, og et andet starter. Dog kan man nogle gange se på formen på hele bideområdet og dermed finde ud af, om det er mus eller rotter. Musens bideområde bliver ofte mere ujævnt (større) og mere uregelmæssigt.

Hvis du ikke finder gnavemærker, men ved, at du har problemer med gnavere, kan du placere såkaldte indikationskort. Det er en slags kort med indkapslet lokkemad, som hjælper dig med at fastslå, om det er rotter eller mus, samt hvor gnaverne er mest aktive (bedste sted at sætte fælder). Med indikationskort kan du lokke gnaverne til at lave bidemærker, som du derefter kan analysere.

Gnagmärken råttor möss

Billede: Gnavemærker af mus og rotter (courtesy of Goodnature).

Forskellige fodaftryk

Nogle gange kan man være heldig at finde tydelige fodspor fra mus og rotter, især i støvede, snavsede rum, eller hvis gnaverne har gået i noget klæbrigt. Du kan også placere sporingsmidler for at kortlægge, hvordan gnaverne bevæger sig og så få tydelige fodaftryk.

Et sjovt sammentræf er, at både husmus og skovmus har fodaftryk af samme længde som deres afføring. Længden på fodaftrykket er den maksimale afstand fra hæl til tå. For husmus ca. 6 mm, skovmus ca. 10 mm og for rotter ca. 15 mm

Fotavtryck möss råttor

Billede: Fodaftryk fra husmus (tv.), skovmus (midten) og rotte (th.).

 

Generelt kan man sige, at aftrykkene anatomisk (bortset fra størrelsen) er meget ens, men at rotter giver et tydeligere og mere detaljeret fodaftryk som følge af deres betydeligt højere vægt.

 

Forskelle i bekæmpelse af rotter og mus

Nu har du forhåbentlig et klart billede af, hvilken gnaver det drejer sig om. Identifikation af typen af gnaver hjælper dig med at tilpasse din bekæmpelse i form af:

  1. den adfærd, du bør overveje
  2. hvilken lokkemad, der passer bedst
  3. hvilke fælder, der passer.
  4. Hvilket tætningsniveau, der kræves af ejendommen

 

1. Adfærd

Rotter er “smartere” eller i hvert fald mere forsigtige end mus. Det gør, at de er sværere at få til at gå i fælder, og de er mere skeptiske over for nyintroducerede fødekilder (lokkemad eller rottegift) mm.

Det gælder om at placere lokkemad og fælder mellem, hvor rotterne bor, og hvor de finder deres mad. Men ikke der, hvor de allerede finder deres mad. Ellers er der risiko for, at de ignorerer lokkemaden til fordel for den fødekilde, som de allerede er trygge ved. Derefter skal man være forberedt på, at det tager tid, inden specielt rotter begynder at gå i fælderne, ofte 2-4 uger.

 

2. Lokkemad

Generelt fungerer samme lokkemad for både rotter og mus, f.eks. jordnøddesmør, nødder eller bacon. Men nogle gange støder man på gnavere, der er kræsne, og så er der grund til at vælge lokkemad, der er specialtilpasset til enten rotter eller mus.

 

3. Fældetype

Nogle gange kan du bruge rottefælder til mus, men næsten aldrig omvendt. Musefælder er generelt for småt dimensionerede til at kunne klare at aflive rotter på en human og acceptabel måde. Eksempelvis er der for lidt kraft i slagfælder mod mus, for lille indgang eller for svagt elektrisk stød i elektriske fælder.

Mus i rottefælder fungerer heller ikke altid, da en mus kan komme forkert ind i en slagfælde, ikke er stor nok til at udløse mekanismen eller er for kort til at nå hen til de rigtige plader og udløse en elektrisk fælde.

Hvis du vil kunne anvende de samme redskaber til både mus og rotter, anbefaler vi, at du anvender produkter, som er udviklet til dette formål og godkendt dertil. Der er især tale om den professionelle muse- og rottefælde Goodnature A24.

 

4. Tætning af bygninger

Mus kan bevæge sig ind i sprækker på 5-7 mm, mens rotter har brug for det dobbelte. Det betyder, at hvis der er mus, du har problemer med, så skal du finde selv de mindste indgange og tætne dem. For eksempel kan du bruge gnaverbeskyttelsesnet til at tætne mod både rotter og mus eller gnaverstop af ståluld (visse andre typer tætning kan rotter gnave sig igennem). Mod mus findes der praktiske, færdige tætningsmidler, som bibeholder et blødt indre, hvilket gør, at mus ikke vil gnave igennem.

 

Vil du lære mere om bekæmpelse af rotter, eller hvordan du slipper for mus, eller få en dybere viden om rotter eller mus i vores mere generelle guider?

 

Relaterede produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top